Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI 
ANA SAYFATEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Bilimsel çalışmaların sonuçlarının sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacı ile kullanılabilmesi için bilimsel bir kanıt değeri taşıması gerekmektedir. Her yıl yapılan milyonlarca çalışmanın sonuçları elektronik ortamlarda paylaşılmaktadır. İnternet ve bilgi çağının getirisi olarak bilgilerin hızla yenilendiği ve geliştiği bir ortamda olunmasına karşın yayınlanan bu bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle son yıllarda tüm dünyada sağlıkla ilgili alınan kararlarda 'kanıta dayalı tıp' yaklaşımı yaygınlaşmıştır. Kanıta dayalı tıp uygulamalarındaki gelişmeler araştırmaların multidisipliner olarak yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Uluslar arası dergilerde yayınlanacak makalelerin standardize edilmesi amacı ile oluşturulmuş uluslar arası hakemler tarafından belirlenen kriterlere bakıldığında örnek genişliği ve güç analizi, randomizasyon, körleme ve istatistiksel yöntem gibi alt başlıklar üzerine vurgu yapıldığı da görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde araştırmacılar tarafından hazırlanan araştırma makalelerinin uluslar arası düzeyde kabul görmesi için biyoistatistik yöntemlerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması bir gerekliliktir.

Biyoistatistik anabilim dalının amacı sağlık bilimleri alanında kanıt değeri taşıyan bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilimsel eğitim ve danışmanlık desteğinin verilmesi, böylelikle verilen eğitimin ve yapılan bilimsel çalışmaların uluslar arası kriterleri sağlayacak düzeye çıkartılmasıdır.

Eğitim Öğretim:

Anabilim Dalımız tarafından Lisans düzeyinde Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin Biyoistatistik dersleri, Yüksek lisans düzeyinde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İleri Biyoistatistik Yöntemler dersleri verilmektir.

İstatistik Danışmanlık:

Anabilim dalımız tarafından Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin uzmanlık tezlerine ve Tıp Fakültesinde yapılan bilimsel araştırmalara biyoistatistik danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir.

Buna ek olarak fakültemiz dışındaki bölümlerden yada üniversitemiz dışından yapılan danışmanlık hizmeti başvuruları döner sermaye üzerinden ücretlendirilmektedir. Ücretli istatistik danışmanlık hizmeti almak için detaylı bilgi duyuru bölümünden elde edilebilir. 

AKADEMİK PERSONEL  

Prof.Dr. Seval KUL (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. İlkay DOĞAN
Ögr. Gör. Tanyeli KAZAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu