Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
Rektörlüğe Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri
BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BİLAMER)
YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (YADİMER)
ÇEVRE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜÇAMER)
GAZİANTEP ELSANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (GÜGEMER)
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM)
AB ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM)
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (GAPMER)
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (GÜKAMER)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (AİİTAUM)
TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (GÜTEM)
SURİYE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ MERKEZİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
DİN, TARİH VE MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜMŞAM)
GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜGÖSİM)
KARİYER PLANLAMA VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN-KPM)
ARKEOLOJİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN-AKDAM)
YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MERKEZİ (YTATAUAM)
STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUNSUAM)
SOLUNUM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İNSANİ KRİZLERE MÜDAHALE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAUN PDREM)
ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu