BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Tüzel Kişiler İçin)
Ünvan: *
Adres:
E-Posta:
İstenen Bilgi / Belgeler:
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Elektronik                 Yazılı
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.


* Bu Alanların Doldurulması Zorunludur.