SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

20 Kasım 2016 / 03:19:34
BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI - Seval KUL

Süresi: 2 gün

Kurs programı

I. GÜN

Sabah Oturumu

09.15-09.45 Tanışma ve kurs beklentilerinin alınması, kurs başlangıcı değerlendirme sınavı

09.45-10.30 Tıpta çalışma planlama (Teorik)

10.45-12.00 Uygulama:Verilerin SPSS'e girilmesi ve kontrolü (Uygulama)

Öğleden sonra oturumu

13.15-14.00 İstatistiksel anlamlılık nedir? P değeri ve güven aralığı. (Teorik)

14.15-15.30 Çapraz tablo istatistikleri: Ki-kare testi, Odds ve Rölatif Risk oranları (Teorik+Uygulama)

15.45-17.00 Normal dağılım kontrolü ve Korelasyon analizi (Teorik+Uygulama)

II.GÜN

Sabah Oturumu

09.30-10.45 Bağımsız iki grup karşılaştırmaları: Student t ve Mann Whitney U testleri (Teorik+Uygulama)

10.45-12.00 Bağımlı 2 ölçümün karşılaştırılması: Eşleştirilmiş t ve Wilcoxen testleri (Teorik+Uygulama)

Öğleden sonra oturumu

13.30-14.45 Güç Analizi (Teorik+Uygulama)

15.00-15.15 Kurs sonu değerlendirme sınavı

İletişim:

Mobile: 0 (537) 391 49 41

Ofis: 0 (342) 360 60 60-74401

E-mail: sevalkul@gantep.edu.tr

http://www.p005.net/kurslar