Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 
ANA SAYFATIP FAKÜLTESİ
Genel Bilgiler

Kardiyoloji Anabilim Dalımızın servisi 26 yataklı olup hastanemizin 1. katında yer almaktadır. Ayrıca servisimizde 4 yataklı bir anjiyografi servisi mevcuttur. Koroner yoğun bakım ünitesi 9 yataklı olup hastanemizin 2. katında yer almaktadır. Kateter ve anjiyografi laboratuarı koroner yoğun bakım ünitemizin hemen yanındadır. Kateter ve anjiyografi laboratuarında yıllık yaklaşık 3350 işlem yapılmaktadır (anjiyografi, perkütan koroner girişim, kateterizasyon, geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi, ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji, IVUS-FFR işlemleri, mitral-pulmoner valvuloplasti işlemleri, ASD-PDA kapatılması, septal ablasyon gibi…). Kliniğimizde akut myokardiyal infarktüs vakalarına yaklaşık 5 yıldır 24 saat primer perkütan girişim yapılmaktadır.

Polikliniğimiz, ekokardiyografi ve efor-tilt testi, tansiyon-ritm holter laboratuarları ve öğretim üyelerimizin odaları poliklinik binamızın 1. katında yer almaktadır. Ekokardiyografi laboratuarında transtorasik ve transezofagiyal, kontrast ve dobutamin stres ekokardiyografi işlemleri yapılmaktadır.   

AKADEMİK PERSONEL:
PROF.DR. M.MURAT SUCU
Doç:Dr. ERTAN VURUŞKAN
Dr. Öğr. Üye. İRFAN VEYSEL DÜZEN
Dr. Öğr. Üye. FATMA YILMAZ COŞKUN
Dr. Öğr. Üye. GÖKHAN ALTUNBAŞ

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu