Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. MUSTAFA BAYRAM
HOMEPAGEFACULTY OF ENGINEERINGDEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
Publications
International Journals
Year
Content
Bayram, M. 2004. Determination of the sphericity of granular food materials. Journal of Food Engineering, 68, 385-390.
Arslan Bayram, Ö., Bayram, M., Tekin, A.R., 2004. Spray drying of sumac flavour using sodium chloride, sucrose, glucose and starch as carriers. Journal of Food Engineering, (in press).
1. Bayram, M. 2000. Bulgur Around the World. Cereal Foods World, 45:80-82
2. Bayram, M., Öner, M.D., 2002. The New Old Wheat: Convenience and Nutrition Driving Demand for Bulgur, World-Grain, November-2002, 51-53.
3. Bayram, M., Kaya, A. and Öner, M. D. 2003. Color-sorting systems for bulgur production. Cereal Food World, 48 (4): 168-172.
4. Bayram, M., Kaya, A. and Öner, M. D. 2004. Changes in properties of soaking water during production of soy-bulgur. Journal of Food Engineering , 61, 221-230.
5. Bayram, M., Öner, M.D. and Kaya, A. 2004. Influence of soaking on the dimensions and colour of soybean for bulgur production. Journal of Food Engineering, 61, 331-339.
6. Bayram, M., Öner, M. D. and Eren S. 2004. Effect of the cooking time and temperature on the dimensions and crease of the wheat kernel during the bulgur production. Journal of Food Engineering, 64, 43-51.
7. Bayram, M., Kaya, A. and Öner, M. D. 2004. Water absorption, leaching and color changes during the soaking for production of soy-bulgur. Journal of Food Process Engineering (in press)
8. Bayram, M.,Öner, M. D. and Eren S. 2004. Kinetic modelling of the dimensional changes of the wheat kernel during the cooking operation for the bulgur production. Food Science and Technology International. (in press
Bayram, M. 2004. Modelling of cooking of wheat to produce bulgur. Journal of Food Engineering (in press).
Bayram, M. 2004. Determination of the cooking degree for bulgur production using amylose/iodine, centre cutting and light scattering methods. Food Control (in press).
Bayram, M. and Öner M.D. 2004. Stone, disc and hammer milling of bulgur. Journal of Cereal Science, (in press).
14. Bayram, M. and Öner, M.D. 2005. Determination of applicability and effects of colour sorting system in bulgur production line. Journal of Food Engineering (in press)
Bayram, M. Rediscovering of pounded wheat. Cereal Foods World. May-2005
Bayram, M. Processing of ancient pounded wheat. World Grain (in press)
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
1. Bayram, M., Öner, M. D., 2004. Application methods for Color Sorting System in Bulgur Production Line, Indianapolis- International Quality Grains Conference-July 19-22.
2. Bayram, M., Öner, M. D., 2004. The results of Applied Color Sorting System on Bulgur Production Line, Indianapolis- International Quality Grains Conference-July 19-22.
3. Bayram, M. 2003. Bulgur Production and Processing Technologies. Scheller Kunstmühle Reisg Inc. Technical Seminar, Germany
4. Bayram, M. 2004. Investment possibilities of bulgur in Syria and its marketing in Arabic countries. Türkiye-Suriye İşbirliği Sempozyumu. 29-30.May.
National Journals
Year
Content
1. Bayram M., Öner M. D. , ve Eren Sami, 1996. Bulgur Üretiminin Bugünkü Durumu ve Sorunları . Gıda Teknolojisi Dergisi, 39-45.
2. Bayram, M., Öner, M.D., 1998, Dünyada, Türkiyede ve Bölgede Bulgur Sektörü, Dünya-Gaziantep Bulgur Sanayi Eki, (34):1, 11.
3. Bayram, M., Kaya, A. ve Öner, M.D., 2003. Pirinç Üretimi ve İşleme Teknolojisi, Unlu Mamuller Teknolojisi, 59:16-30.
4. Bayram, M. and Öner M.D. 2004. 2003’de bulgur sektörü-1. Unlu Mamüller Teknolojisi, 61:23-29.
5. Bayram, M. and Öner M.D. 2004. 2003’de bulgur sektörü-2. Unlu Mamüller Teknolojisi, 62: 20-30.
6. Bayram, M. 2001. Geleneksel gıda piramitleri. Gıda Dergisi Bakliyat Eki. 8-10
7. Bayram, M. 2000. Dünya’da ve Türkiye’de hububat ve un ticareti. Unlu Mamuller Teknolojisi, 9(5):52-61.
8. Bayram, M. 2000. Sektörel ve teknolojik alanda mercimek. Gıda Dergisi, Haziran :56-59.
9. Bayram, M. 1999. Geleneksel mutfağımızın değişmez gıdası bulgura sektörel yaklaşım. Unlu Mamuller Teknolojisi 8 (8): 19-24.
10. Bayram, M., Baharoğlu, M. ve Baharoğlu, B. 1999. Gizli bir ekonomik güç olan bulgur sektörüne ağır darbeler. Unlu Mamuller Teknolojisi 8 (3): 38-40.
11. Bayram, M. 2001.Yanlış tüketici bilinçi:sarı bulgur. Unlu Mamuller Teknolojisi. 10(4): 69-72.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
Bayram M., Demirci A.R., 1994. Monolaurinin Yoğurt Kültürlerine Etkisi, 2. Gıda Müh. Kongre ve Sergisi, 35-40.
5. Bayram, M., Arslan Ö. 1996. Kuşburnunun Farklı Ürünlere İşlenmesi, Kuşburnu Sempozyumu, Gümüşhane.
6. Bayram M., Öner M.D., 1996. Bulgur Üretiminin Bugünkü Durumu ve Sorunları. II . Un-Bulgur-Bisküvi Sempozyumu. Karaman, 28-30 Mayıs, 1996.
7. Bayram, M., Öner, M.D., Eren S. 1998. Bulgur Üretimi Esnasında Pişirme İşleminin Buğday Tanesinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep, 357-368.
8. Bayram, Ö.A., Bayram, M., Öner, M.D. 1998. Makarnaya Soya Fasulyesi Ununun Katılmasının Etkileri Üzerine Araştırma, Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep, 369-378.
9. Bayram, M., Öner, M.D., Kaya, A., 2002. Bulgur Üretiminde Renk Ayıklama (Sorting) Sisteminin Kullanımı, Hububat 2002-Gaziantep, 189-201
10. Bayram, M., Kaya, A., Öner, M.D., 2002. Soy-Bulgur Üretimi İçin Uygulanacak Olan Islatma İşleminin İncelenmesi, Hububat 2002-Gaziantep, 629-643.
11. Dalgıç, A.C., Akay, E., Bayram, M., Öner M.D., 2004. Gaziantep Üniversitesi İnternet Bilgi Sistemi (İBS). Akademik Bilişim-2004 Konferansı, 11-13 Şubat, KTÜ-Trabzon.
12. Bayram, M. 2004. Regional Turkish Traditional Foods, Place in World and Presentation to European Consumers. Spain El Corte Ingless, İstanbul
13. Bayram M.,1998. 1. Bulgur Üretiminde Gelişmeler ve İncelemeler Semineri. Gaziantep Bulgur Üreticiler Derneği Üyelerine Eğitim Semineri, Gaziantep.
14. Bayram, M. 2001. Kırmızı Biber Üretiminde İleri Teknoloji Uygulamaları, Standardizasyon ve Kalite-Kontrol, Islahiye Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü-2001 Üretici Bilgilendirme Semineri, İslahiye-Gaziantep.
15. Bayram, M. 2001. Alkol Fermentasyonu. TKB-KKGM Gıda Kontrolör Eğitim Semineri.
16. Bayram, M. 2001. Şarap üretimi, kalite kontrolü ve denetimde dikkat edilecek hususlar ve numune alma esasları. TKB-KKGM Gıda Kontrolör Eğitim Semineri.
17. Bayram, M. 2001. Bira üretimi, kalite kontrolü ve denetimde dikkat edilecek hususlar ve numune alma esasları. TKB-KKGM Gıda Kontrolör Eğitim Semineri.
18. Bayram, M. 2001. Sirke üretimi, kalite kontrolü ve denetimde dikkat edilecek hususlar ve numune alma esasları. TKB-KKGM Gıda Kontrolör Eğitim Semineri.
19. Bayram, M. 2001. Şarap Kalite Kontrolü ve Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Numune Alma Esasları, TKB-KKGM Gıda Kontrolör Eğitim Semineri.
22. Bayram, M. 2004. Gıda ve Kriminoloji. Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Eğitim Semineri, Gaziantep.
Bayram, M, and Öner, M.D. 2005. Bulgur üretiminde vals, disk, çekiç, taş ve çift disk değirmen tiplerinin kullanımı, Gıda Kongresi-2005, İzmir.
Other Publications
Year
Content
1. “Hububat 2002 – Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi” Kongre kitabı editörlüğü – Bayram, M., Bozkurt, H.
2. “Bulgur: Eski Dünya ve Gizemin Ürünü (The Product of Ancient World and Mystery)”, Kitap Editörlüğü- Bayram, M. Avcı, A., Arslan, O., 2004. Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derneği basımı.
Bayram, M. 2005. Bulgur: Eski Dünya ve Gizemin Ürünü. (Eds. Bayram, M. Avcı, A., Arslan, O.). Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derneği ortak basımı, pp17-21
Bayram, M. 2005. “Bulgur: The Product of Ancient World and Mystery”, (Eds. Bayram, M. Avcı, A., Arslan, O.), Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derneği ortak basımı, pp:22-23
Bayram, M. ve Öner M.D. 2005. Bulgur-T-. (Eds. Bayram, M. Avcı, A., Arslan, O.), Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derneği ortak basımı, pp:25-29
Bayram, M. ve Öner M.D. 2005. Bulgur-E-. (Eds. Bayram, M. Avcı, A., Arslan, O.), Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derneği ortak basımı, pp:30-33.
Design ~GAÜN WebTeam