Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 22.05.2007 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 14.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/204/30 sayılı yazıları uyarınca; Elektrik Mühendisliği-Romanya/Universitatea “Transilvania” Din Brasov, Elektrik Mühendisliği-Hollanda/University of Twente, Fizik Mühendisliği-Portekiz/Universidade Do Algarve, İktisat Fakültesi-Polonya/University of Lodz arasında yapılan ikili anlaşmaların uygun görülmesine,

2- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-172-236-872 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde 2006-2007 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği uygulama) dersinin 20 Ağustos 2007-14 Eylül 2007 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

3- Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerinden oluşan Komisyonun görüşleri incelenerek; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) olarak yapılan sınavın, 2007 yılından itibaren Akademik Personel ve Lisanstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olarak değiştirilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.03.2007 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2. maddesi çerçevesinde Lisansüstü Programlarına başvuracaklar için LES puanlarının ALES puanlarına dönüştürülmesi gerektiğinden konunun Akademik İşler Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Üniversite Senatosunda görüşülmesinin uygun görülmesine,

4- Ülkemizin akademik ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak üzere “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu” kurulmasına ilişkin protokolün ekli şekliyle aynen kabulüne ve Üniversitemizi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Tuncay Ege’nin temsil etmesine,

5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 21.05.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400-163 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Yandal Programı Yönergesinin 2. maddesi ve 3. maddesinin a ve d fıkrasına göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile önerilen, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında, Mühendislik Fakültesi’nin yandal programına alınacak öğrenci kontenjanının İktisat Bölümü için 5 (beş), İşletme Bölümü için 5 (beş) olarak kabulüne,

6- Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalarda ya da açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesi, merkezi sınavlardan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan olup başarılı olanların giriş sınavlarının “… usul ve esasları Devlet Üniversiteleri ve İleri teknoloji Enstitüleri Senatoları …” tarafından belirleneceğini öngörmektedir.

ALES Sınavı Nisan ayında yapıldığından Üniversitemizin öğretim eleman ihtiyacı göz önüne alınarak Üniversite Senato’su tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar giriş sınavlarının şimdiye kadar izlenen prosedür çerçevesinde yapılmasına devam edilmesine,

7- Üniversitemiz ile Ege Üniversitesi arasında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında işbirliği yapılması için hazırlanan ekli protokolün imzalanmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu