Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 27.03.2007 tarih ve 6 nolu toplantı tutanağı
1- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31.08.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/1487 sayılı yazıları ve ekleri ile Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Çocuk Alerjisi Bilim dalının kurulmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.02.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.A1.00.00/126/025-025 sayılı yazıları ve ekleri ile Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalında, Avrupa kredi sistemi dikkate alınarak; PSK 501 Davranış Bilimleri, PSK 502 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları I, PSK 503 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II, PSK 504 Psikofarmakoloji, PSK 505 Temel Psikoterapi İlkeleri I, PSK 506 Psikiyatrik Rehabilitasyon, PSK 507 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, PSK 508 Psikiyatride Test ve Ölçekler, PSK 602 Temel Psikoterapi İlkeleri II, PSK 604 Mediko-Sosyal Danışmanlığı, PSK 599 Yüksek Lisans Tezi, PSK 700-750 Seminer, PSK 800-850 Uzmanlık alanı dersleri ile ilgili ders içeriklerinin ve kredi değişikliklerinin önerilen şekliyle uygun görülmesine,

3- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.02.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/200-81-0176 sayılı yazıları ve ekleri ile Akademik İşler Komisyonu Raporu incelendi.

Üniversite Senatosu’nun 16.08.2005 tarih ve 11 nolu toplantısında görüşülerek kabul edilen katalog değişikliklerinde Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünce verilmekte olan ve sehven önerilmesi unutulan ekli derslerin eşdeğerliklerinin kabulüne,

4- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 15.03.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/204/16 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Birliği Socrates/Erasmus programı çerçevesinde Wageningen University (Hollanda) ile Gıda Mühendisliği alanında yapılan ikili anlaşmanın uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu