Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.10.2023 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 12.10.2023 tarih ve 394004 sayılı yazısı, Mevzuat Komisyonu’nun 04.10.2023 tarih ve 13 nolu toplantısında alınan karar uyarınca; Üniversite Senatosunun 15.03.2021 tarih ve 06 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilerek kabulüne,

2. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 17.10.2023 tarih ve 397240 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hukuk Fakültesi Yönetim Kuruluna başka bir Üniversitede görevlendirilen Prof.Dr. Yavuz Saka yerine Gaziantep Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bayram Çetin’in atanmasına,

3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17.10.2023 tarih ve 397388 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin kayıtları halen devam etmekte olup, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 20 Ekim 2023 tarihinde İngilizce Muafiyet Sınavı yapılmasına, sınavdan başarılı olanların ders kayıtlarını 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında yapmalarının uygun görülmesine,

4. Üniversite Senatosunun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında alınan karar ile oluşturulmuş olan Eğitim Komisyonunda, Gaziantep Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet İhsan Kaya yerine Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Mahmut Kalman’ın görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu