Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 21.09.2023 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2023 tarih ve 371671 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 07.09.2023 tarihli raporu incelenerek; Nizip Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ilişkin 24.07.2023 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağının ekli şekliyle kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.08.2023 tarih ve 370868 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 07.09.2023 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu”nun değiştirilmesine ilişkin 23.08.2023 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. “Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi” ve “Gaziantep Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Yönergesi” bulunmasından dolayı; Üniversite Senatosunun 12.02.2013 tarih ve 04 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi”nin kaldırılmasına,

4. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20.09.2023 tarih ve 383622 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 20.09.2023 tarihli raporu incelenerek; Formasyon Eğitiminin dahil edileceği programlarda derslerin sınıflara dağılımına ilişkin 19.09.2023 tarih ve 6/5 sayılı Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 18.08.2023 tarih ve 369482 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 20.09.2023 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ders kataloğuna 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren “Hasta Güvenliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Yenidoğan Sağlığı” derslerinin seçmeli ders olarak eklenmesine ilişkin 14.08.2023 tarih ve 08 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 19.09.2023 tarih ve 382595 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 20.09.2023 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 19.09.2023 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının yanı sıra Uluslararası Arapça Eğitim Programlarına (Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu hariç) 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında boş kontenjanlarına kabul edilecek uluslararası öğrenci adaylarının ek başvuru, kabul ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

8. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 21.09.2023 tarih ve 383923 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunda Prof.Dr. Orhan Çoban’ın istifasının kabulüne ve yerine Prof.Dr. Nazım Hasırcı’nın atanmasına,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.06.2023 tarih ve 343117 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı ders kataloğuna eklenecek derslere ilişkin 06.06.2023 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu