Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 15.08.2023 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.07.2023 tarih ve 358468 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Programının güncellenmesi ile ilgili 20.07.2023 tarihli Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.07.2023 tarih ve 358443 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Programının güncellenmesi ile ilgili 20.07.2023 tarihli Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.07.2023 tarih ve 358436 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Programının güncellenmesi ile ilgili 20.07.2023 tarihli Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığının 21.07.2023 tarih ve 357495 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Tıp Fakültesinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

5. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 18.07.2023 tarih ve 355539 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

6. Hukuk Fakültesi Dekanlığının 07.07.2023 tarih 351358 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Hukuk Fakültesinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

7. İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 19.07.2023 tarih ve 356304 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; İlahiyat Fakültesi ders kataloğuna ilişkin 18.07.2023 tarihli Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 20.07.2023 tarih ve 357107 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun Kimya Teknolojisi ile Makine Programlarında 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak katalog değişikliğine ilişkin 18.07.2023 tarihli Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 24.07.2023 tarih ve 358336 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 27.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezun durumundaki öğrencilerin tek ders sınavı ile azami öğretim süresini dolduranların ek sınavlarının yüz yüze yapılmasının uygun görülmesine,

10. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 01.08.2023 tarih ve 358129 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 03.08.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı ve Resim Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/Halı Tasarımı Programının 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzlarına ilişkin 27.07.2023 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurulu Kararı ile 28.07.2023 tarih ve 15 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığının 01.08.2023 tarih ve 361508 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 03.08.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da devam eden Formasyon derslerinin lisans programlarına entegre edilmesine ilişkin 25.07.2023 tarihli Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 360280 sayılı yazısı uyarınca, Eğitim Komisyonunun 03.08.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek;

a) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Müfredatında OMGV 297 İHA0 ve İHA1 sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA) Temel Eğitimi 2(2-0) AKTS 2 seçmeli dersinin açılması,

b) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Müfredatında OMSV 297 İHA0 ve İHA1 sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA) Temel Eğitimi 2(2-0) AKTS 2 seçmeli dersinin açılmasına ilişkin 20.07.2023 tarihli Yüksekokul Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Hukuk Müşavirliğinin 07.08.2023 tarih ve 363992 sayılı yazısı uyarınca, Üniversite Mevzuat Komisyonun 26.07.2023 tarihli toplantısında kabul edilen “Çamlıtepe Konaklama Tesisi Yönergesi”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

14. Hukuk Fakültesi Dekanlığının 15.08.2023 tarih ve 367206 sayılı yazısı uyarınca, “Gaziantep Hukuk Fakültesi Dergisi”ne ilişkin 14.08.2023 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu