Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 24.07.2023 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarih ve 347929 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 10.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü;

Temel Eğitim Enstitü Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında açılacak derse, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı, Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında açılacak derse, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında açılacak derse,

ilişkin 20.06.2023 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 10.07.2023 tarih ve 351968 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 17.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımında başvuru için gereken şartlara, belgelere ve sınav kılavuzuna ilişkin 07.07.2023 tarih ve 26 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.07.2023 tarih ve 353206 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 10.07.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finasman Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders kataloğunda yer alan “MF501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları ve Etik (3-0) 3” dersinin “SBE 501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik (3-0) 3” şeklinde değiştirilmesine ilişkin 10.07.2023 tarih v 09 (mükerrer) sayılı Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.0.72023 tarih ve 354732 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 14.06.2023 tarih ve 10 nolu toplantısında mezun durumundaki öğrencilerin tek ders sınav başvuru tarihi 24 Ağustos 2023, sınav tarihi ise 28 Ağustos 2023 olarak karar verilmişti. Ancak diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, tek ders sınavı başvurusunun 08 Eylül 2023, sınavın ise 12 Eylül 2023 tarihinde yapılmasının uygun görülmesine,

5. Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Suriye güvenli bölge eğitim programları tercih ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne; birinci ve ikinci yerleştirmenin ekte belirtilen şekilde uygulanmasına,

6. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.06.2023 tarih ve 338546 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 22.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna aktarılan program derslerinin çevrimiçi yürütülmesine ilişkin 01.06.2023 tarih ve 12 nolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 21.07.2023 tarih ve 01 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması, öğretmenlik alan listesi, program başvuru şartları, akademik takvime ilişkin Pedagojik Formasyon Biriminin 21.07.2023 tarih ve 07/01 nolu toplantı tutanağının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu