Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 04.07.2023 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarih ve 335316 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 08.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı doktora programı başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 02.05.2023 tarih ve 2023/02 sayılı Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.06.2023 tarih ve 339997 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 09.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Halı Tasarımı ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans (I.Öğretim-Türkçe) Programı başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 08.06.2023 tarih ve 07 sayılı Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2023 tarih ve 334515 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans-Lisans-Lisansüstü Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.06.2023 tarih ve 338549 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Enstitü Anabilim Dalı ders kataloğuna ders eklenmesine ilişkin 31.05.2023 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 16.06.2023 tarih ve 344136 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; İletişim Fakültesi “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü” ile “Reklamcılık Bölümü”nün “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” adı altında birleştirilmesine ilişkin 07.06.2023 tarih ve 01 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.06.2023 tarih ve 344136 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Cerablus ve bölgedeki hastanelerinin (Azez, Afrin ve El Bab) tıbbi alanda nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Cerablus Meslek Yüksekokulunda “Ameliyathane Hizmetleri Bölümü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 08.06.2023 tarih ve 339456 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Mühendislik Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği dersine ilişkin 05.06.2023 tarih ve 18 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.06.2023 tarih ve 342552 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 15.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Göç Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora Programı başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 08.06.2023 tarih ve 34 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.06.2023 tarih ve 345638 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 22.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders kataloğuna ders eklenmesine ilişkin 19.06.2023 tarih ve 05 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 346047 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 22.06.2023 tarihli toplantı kararı incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı katalog değişikliğine ilişkin 20.06.2023 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü’nün 03.07.2023 tarih ve 348537 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu”nun ekli şekliyle kabulüne,

12. Üniversitemiz programlarının gelişimine yönelik olarak akademik birimlerimizin her akademik dönemde minimum bir program için akreditasyon başvurusu yapması ve tüm program akreditasyonlarını tamamlamasına yönelik çalışmaları takip etmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu