Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 06.06.2023 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve 317917 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 25.05.2023 tarihli toplantı tutanağı ve Eğitim-Öğretim ve İntibak Komisyonunun 10.04.2023 tarih ve 09 nolu kararı incelenerek; 21/08/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin,

a) “Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu” başlıklı 22. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesine,

“(5) Bu yönetmelikte yer alan derslere devam zorunluluğu, olağanüstü hal ilanı, deprem, sel ve benzeri mücbir sebepler nedeniyle Senato tarafından kısmen veya tamamen kaldırılabilir. Bu hüküm Üniversitenin tüm birimleri için uygulanır.”

b) “Yürürlük” başlıklı 47. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesine,

“(2) Bu Yönetmeliğin 22’nci maddesinin 5’inci fıkrası 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı başında yürürlüğe girer.”

2. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.05.2023 tarih ve 327893 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 25.05.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Cerablus Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi itibari ile eğitime başlayacak olan Güvenlik Hizmetleri bölümünün hazırlık programının kaldırılmasının ve ders müfredatının değiştirilmesine ilişkin 10.05.2023 tarih ve 2023/07 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.05.2023 tarih ve 332289 sayılı yazısı, Eğitim Komisyonunun 25.05.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Cerablus Meslek Yüksekokulu Tarım ve Hayvancılık, Ebelik, Hemşirelik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Fizyoterapi, Özel Güvenlik, İlk ve Acil Yardım, Bilgisayar, İlahiyat, Uygulamalı ve Türkçe Çevirmenlik programlarında zorunlu ders olarak verilen “ASOZ001 Medeniyet ve İktisat” ile “ASOZ002 Din ve Toplum” derslerinin seçmeli ders olarak verilmesine ilişkin 23.05.2023 tarih ve 2023/08 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Üniversitemizde deprem sonrası devam eden tadilatlar ve yeni akademik yıla hazırlık çalışmaları nedeniyle, Üniversitemiz akademik birimlerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yaz okulu yapılmamasına; Üniversite Senatosunun 22.05.2023 tarih ve 08 nolu toplantısında alınan “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu, Tek Ders Sınavı ve Azami Öğretim Süresini Dolduranların Ek Sınavlarına Ait Takvim”in Yaz okuluna ilişkin kısmının iptaline,

5. Üniversite Senatosunun 25.04.2023 tarih 07 nolu toplantısında Üniversitemiz Nurdağı Meslek Yüksekokulunda bölgenin ekonomik ve tarımsal yapısının ihtiyaç duyduğu; “Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi”, “Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi”, “Bitki Koruma” ve “Tohumculuk Teknolojisi” programlarının açılması ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren 30’ar öğrenci alınması uygun görülmüştü.

Söz konusu birimlere 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren 30’ar öğrenci alınması kararının iptaline,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu