Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 22.05.2023 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 14.04.2023 tarih ve 319347 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 27.04.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarih ve 318164 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 27.04.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu, Tek Ders Sınavı ve Azami Öğretim Süresini Dolduranların Ek Sınavlarına Ait Takvimin ekli şekliyle kabulüne ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yaz okulu süresinin 5 hafta olarak uygulanmasına,

3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 12.05.2023 tarih ve 328344 sayılı yazısı uyarınca; Uzaktan Eğitim Sisteminin son yıllarda yaygın olarak kullanılmasından ötürü Uzaktan Eğitim Video (BigBlueButton) kayıtlarının yeni depolama alanı açılabilmesi için 1 (bir) yıldan eski olanlarının silinmesinin uygun görülmesine,

4. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 08.05.2023 tarih ve 326207 sayılı yazısı uyarınca; 08.07.2023 tarihinde yurt içi ve yurtdışı merkezlerde gerçekleştirilecek olan GAÜNYÖS sınavı, Suriye bölgesinde uygulanan Bakelorya Sınavının ertelenmesi ve bu sınavın GAÜNYÖS sınavı ile çakışması nedeniyle GAÜNYÖS sınavının sadece Suriye bölgesi için ertelenerek 15.07.2023 tarihinde GAÜNYÖSSURİYE olarak gerçekleştirilmesine ve sınav takvimine ilişkin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun 28.04.2023 tarih ve 03 nolu kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 322765 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 11.05.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemi derslerin yüz yüze yapılmasının uygun görülmesine,

6. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2023 tarih ve 322568 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 11.05.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” nin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3.maddesinin, “Başvuruda Kullanılabilecek Diplomalar, Sınavlar ve Taban Puanlar” başlıklı 9.maddesinin, “Değerlendirme, Yerleştirme ve Ek Yerleştirme” başlıklı 12. Maddesinin ekli şekliyle değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2023 tarih ve 321674 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 11.05.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının yanı sıra Uluslararası Arapça Eğitim Programlarına (Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu hariç) 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilecek uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

8. Üniversitemiz akademik birimlerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında eğitim-öğretimin yüz yüze yapıldığı birimlerde yıl sonu sınavlarının da yüz yüze, uzaktan ve hibrit eğitim yapılan birimlerde ise uzaktan(çevrimiçi) yapılmasının uygun görülmesine,

9. Üniversitemiz bünyesinde Afrin Meslek Yüksekokulu kurularak aşağıda belirtilen programların açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi,
- Mobilya ve Dekorasyon,
- Kaynak Teknolojisi,
- Metalurji,
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,
- Otomotiv Teknolojisi,

10. Üniversitemiz bünyesinde Azez Meslek Yüksekokulu kurularak aşağıda belirtilen programların açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,
- İnşaat Teknikerliği,
- Tarım Teknolojisi,
- Bilgisayar Programcılığı,
- Gıda Teknolojisi,
- Makine,

11. Üniversitemiz Azez İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Uzaktan Eğitim İlahiyat Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Üniversitemiz Afrin Eğitim Fakültesi bünyesinde Uzaktan Eğitim Öğretmenlik Uygulaması Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Üniversitemiz bünyesinde Azez Ziraat Fakültesi kurulması ve bu fakülte bünyesinde “Bahçe Bitkileri Bölümü”, “Tarla Bitkileri Bölümü” ve “Bitki Koruma Bölümü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu