Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 28.03.2023 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2023 tarih ve 283088 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 09.03.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmesine ilişkin 02.01.2023 tarih ve 01 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 08.03.2023 tarih ve 303154 sayılı yazısı uyarınca; Medeni Hukuk, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku vize sınavlarına ait evrakların depremde enkaz altında kalmasından dolayı 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında dönemlik derslerin vize tarihinde yeniden yapılmasına,

3. Üniversitemiz akademik birimlerinde;

a) Ara sınavların akademik takvime uygun olarak çevrimiçi yapılmasına, etki oranının 40 olmasına,
b) Trimester olan bölümlerde dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi yapılmasına,
c) Suriye birimlerinde öğrencilerin internet ve bilgisayarlara ulaşım imkanlarının sınırlı olmasından dolayı sınavların yüzyüze yapılabilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu