Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.02.2023 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Engelsiz Üniversiteler Bayrak Ödüllerine Üniversitemiz adına Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütüphane, Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak), Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi olmak üzere toplamda 6 adet bayrak ödülüne başvurulmasının uygun görülmesine,

2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 01.02.2023 tarih ve 294169 sayılı yazısı uyarınca; GAÜNYÖS; Sınav Takvimi, Sınav Merkezleri ile ilgili 17.01.2023 tarih ve 01 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Önlisans, Lisans, Lisansüstü akademik takviminin ekli şekliyle kabulüne,

4. Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Hukuk Fakültesi Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

5. Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde eğitim öğretimin Dönem I, II, III için uzaktan, Dönem IV ve V için ise yüzyüze 27.02.2023 tarihi itibariyle devam etmesine,

6. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı akademik takviminin ekli şekliyle kabulüne,

7. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 26.01.2023 tarih ve 290967 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 10.02.2023 tarihli toplantı tutanağı incelenerek; Biyoloji Bölümü ders kataloğunda yer alan BYL498 Biyogirişimcilik dersinin ekli şekliyle değiştirilmesine ve pilot olarak Fen Edebiyat Fakültesinde uygulanmasına,

8. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 20.02.2023 tarih ve 297187 sayılı yazısı uyarınca; 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, öğrencilerin eğitim-öğretim süreciyle eş zamanlı olarak pedagojik formasyon eğitimi alabilmelerine imkan sağlamaya yönelik getirilen düzenleme gereğince; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Üniversitemizin pedagojik formasyon eğitimi verecek akademik birimlerinde ortak seçmeli ders olarak açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne; bu dersleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında sadece 4. Sınıf öğrencilerinin alabilmelerine, 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında alabilmelerine,

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 17.02.2023 tarih ve E.12552 sayılı yazısında bildirildiği üzere "2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla", Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezi deprem nedeni ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında (6. maddedeki 30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmaları kararı alınmıştır. Üniversitemizde 2022-2023 akademik yılı bahar yarılı uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak olan derslerde öğrencilerimizin erişim imkanlarının kısıtlı olmaları göz önünde bulundurularak Derslerin kayıtlarının yapılması ve öğrencilerin dersleri asenkron olarak da takip edebilmelerine imkan verilmesine,

10. Tıp Fakültesi’nin 20.02.2023 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararı uyarınca; “Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Uygulama Esasları” nın ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu