Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 24.01.2023 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsünün 13.12.2022 tarih ve 270926 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 15.12.2022 tarihli raporu incelenerek; Halı Tasarımı ve Teknolojisi Anabilim Dalı bünyesinde Halı Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Türkçe ücretli programları kapsamında öğrenci kabulüne ilişkin 25.11.2022 tarih ve 07 nolu Enstitü Kurul kararının 2. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.12.2022 tarih ve 270916 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 15.12.2022 tarihli raporu incelenerek;

a) Arkeoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders kataloğunun ekli şekliyle kabulüne,
b) İşletme Ana Bilim Dalı Tezli (Türkçe/İngilizce) Tezsiz, Tezsiz Uzaktan Yüksek Lisans Programı ders kataloğuna ekte belirtilen seçmeli derslerin eklenmesine,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.12.2022 tarih ve 271966 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 15.12.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı ders katalog değişikliğine ilişkin 13.12.2022 tarih ve 23 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 08.12.2022 tarih ve 269659 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 29.12.2022 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

5. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 276854 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 29.12.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Öğretim Programı ders kataloğundaki değişikliğine ilişkin 12.12.2022 tarih ve 12 nolu kararın ekli şekliyle kabulüne,

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 205847 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 05.01.2023 tarihli raporu incelenerek; 27.02.2017 tarih ve 29992 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ekli değişikliğin yapılmasının kabulüne,

7. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.12.2022 tarih ve 278195 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 05.01.2023 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan tüm bölümler tarafından ortak seçmeli ders olarak okutulacak olan FEF kodlu derslerin kataloglara eklenmesine ilişkin 28.12.2022 tarih ve 76 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2023 tarih ve 287348 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 19.01.2023 tarihli raporu incelenerek;
a) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında katalog değişikliğinin uygun görülmesine,
b) Yüksekokul adının “Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onayına sunulmasına,
c) “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Yerinde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

9. Spor Bilimleri Fakültesi’nin 11.01.2023 tarih ve 284171 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 19.01.2023 tarihli raporu incelenerek; Spor Bilimleri Fakültesinde görülmekte olan “GOS112 Temel Spor Uygulamaları” ve “GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor” derslerinin uygulama esaslarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 10.01.2023 tarih ve 01 sayılı Fakülte Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.01.2023 tarih ve 282133 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 19.01.2023 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı çift anadal ve yandal ile ilgili düzenlenen katalog değişikliğine ilişkin 28.12.2022 tarih ve 08 nolu Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.01.2023 tarih ve 280702 sayılı yazısı ve Eğitim Komisyonunun 19.01.2023 tarihli raporu incelenerek; 2023-2024 güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere, Spor Yönetimi Tezli Yüksek Lisans başvuru koşulu değişikliğine ilişkin 26.12.2022 tarih ve 24 nolu 01 sıra sayılı Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Üniversite Senatosunun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında alınan karar ile oluşturulmuş olan Eğitim Komisyonunda, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bülent Hayri Özokutan’ın yerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Davut Sinan Kaplan’ın görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu