Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.06.2022 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.05.2022 tarih ve 188265 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24.05.2022 tarih ve 188363 sayılı yazısı uyarınca;

a) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (Arapça) Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (Arapça) Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmasına, eğitimin yüz yüze ve 6 hafta olarak yapılmasına,

4. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarih ve 184077 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; 02.07.2022 tarihinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GAÜNYÖS) nın sınav takvimi ve ilgili sınavın gerçekleştirileceği merkezlere ilişkin 22.04.2022 tarih ve 03 nolu Merkez Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Turizm Fakültesi Dekanlığı’nın 18.05.2022 tarih ve 186453 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Turizm Fakültesinin Gastronomi Fakültesine dönüştürülmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 23.02.2022 tarih ve 154201 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih ve 187425 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; 16.05.2022 tarih ve 05 nolu Enstitü Kurul kararı ile önerilen,

a) İşletme Anabilim Dalı Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları kataloglarına ekli şekliyle ders eklenmesinin kabulüne,

b) Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programları kataloguna ekli şekliyle ders eklenmesinin kabulüne,

8. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.05.2022 tarih ve 187997 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Anabilim Dalı Kontrol ve Kumanda Bilim Dalı başvuru koşullarının değiştirilmesine ilişkin 10.05.2022 tarih ve 02 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.05.2022 tarih ve 191594 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 25.05.2022 tarihli raporu incelenerek; Cerablus Meslek Yüksekokulu;

a) Özel Güvenlik ve Koruma Programı ders katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesine,
b) “Özel Güvenlik ve Koruma Programı” adının “Güvenlik Hizmetleri” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
c) “Özel Güvenlik ve Koruma Programı” alım koşullarına “Spor ve Sözlü Mulakat” şartı eklenmesine,

10. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.05.2022 tarih ve 191935 sayılı yazısı ve “Eğitim Komisyonu”nun 02.06.2022 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Birim ve Eklentilerine Ad Vermede Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” nin ekli şekliyle kabulüne,

11. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2022 tarih ve 05 nolu Yüksekokul Kurul kararı uyarınca; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.05.2022 tarihli toplantısında alınan karar ile Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna aktarılan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (II.Öğretim) ile Mekatronik (II.Öğretim) Programlarına alınacak öğrenciler için Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun Organize Sanayi Bölgesinde bulunmasından dolayı ulaşım, barınma ve güvenlik açısından sorunlar yaşanacağından öğrenci alınmadan kapatılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu