Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 15.02.2022 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.01.2022 tarih ve 138918 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 27.01.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalı altında “İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 131186 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 27.01.2022 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü” ile bu bölüm altında “Tapu ve Kadastro Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve 139177 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 10.02.2022 tarihli raporu incelenerek; Göç Enstitüsüne bağlı Kent Çalışmaları Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı alım koşulunun değiştirilmesine ilişkin 13.01.2022 tarih ve 15 nolu Enstitü Kurul kararının kabulüne,

4. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.02.2022 tarih ve 148545 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 10.02.2022 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünde “Dış Ticaret Uzaktan Öğretim Programı” açılması ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 100 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Üniversite Senatosunun 07.03.2017 tarih ve 04 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi Erasmus+ Yönergesi”nin, “Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi” adıyla ekli şekliyle yeniden kabulüne,

6. Üniversite Senatosunun 07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Yayınevi Yönergesi” nin ekli şekliyle yeniden kabulüne,

7. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 14.12.2021 tarih ve 116576 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörlüğü Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

8. Yükseköğretim Kurulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Engelsiz Üniversite Bayrak Yarışlarına Üniversitemiz adına Kampus Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak), Göç Enstitüsü, Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak), Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kamu Yönetimi Programı Engelsiz Program Nişanı Kategorisinde toplamda 4 adet bayrak ödülüne başvurulmasının uygun görülmesine,

9. Üniversite Senatosunun 25.11.2021 tarih ve 21 nolu toplantısında İlahiyat Fakültesi kalite komisyon üyesi Prof.Dr.Mehmet Akbaş'ın yerine Prof.Dr.Eyyüp Tanrıverdi'nin, Spor Bilimleri Fakültesi kalite komisyon üyesi Doç.Dr.Mustafa Özdal'ın yerine Dr.Öğr.Üyesi Zarife Pancar'ın ve El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kalite komisyon üyesi Prof.Dr.İbrahim Arslan'ın yerine Dr.Öğr.Üyesi Recep Şehitoğlu’nun görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu