Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 31.08.2021 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.07.2021 tarih ve 65523 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Resim Tezli yüksek lisans ve Sanatta Yeterlilik (Doktora) Programları, Ekonomi Hukuku Ana Bilim Dalı Ekonomi Hukuku II.Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ve Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku Doktora Programı katalog değişikliklerine ilişkin 07.07.2021 tarih ve 08 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 27.07.2021 tarih ve 67436 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Havacılık Yönetimi Bölümü ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerine ilişkin 23.06.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.07.2021 tarih ve 62996 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Meslek Yüksekokulu programlarında birinci sınıf bahar döneminde KRY 100 Kariyer Planlama dersinin eklenmesi ve dönem AKTS’lerinin tekrar düzenlenmesine ilişkin 07.07.2021 tarih ve 03 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,
b) Üniversite Senatosunun 21.04.2020 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen “Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İş Yeri Eğitimi Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 13.07.2021 tarih ve 65118 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü katalog değişikliklerine ilişkin 12.07.2021 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

5. Tıp Fakültesi Dekanlığının 16.07.2021 tarih ve 66553 sayılı, 16.07.2021 tarih ve 66655 sayılı yazıları, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp ders kataloglarında Kariyer Planlama dersi ile ilgili yapılan değişikliklere ilişkin 14.07.2021 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının 02 ve 03 maddelerinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.06.2021 tarih ve 56771 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılması planlanan çift anadal/yandal programlarına ilişkin “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Çift Anadal Programı Yönergesi” ve “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Yandal Programı Yönergesi” ekli şekliyle kabulüne,

7. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 13.07.2021 tarih ve 65648 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 29.07.2021 tarihli raporu incelenerek; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ders kataloguna ilişkin 12.07.2021 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.08.2021 tarih ve 72334 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Tezli Yüksek Programı katalog değişikliğine ilişkin 30.07.2021 tarih ve 10 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 11.08.2021 tarih ve 72589 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Hukuk Fakültesi kataloguna ders eklenmesine ilişkin 09.08.2021 tarih ve 15 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 10.08.2021 tarih ve 73280 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.08.2021 tarihli raporu incelenerek; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ders kataloglarına Kariyer Planlama Dersinin eklenmesine ilişkin 30.07.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 30.07.2021 tarih ve 69499 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 12.08.2021 tarihli raporu incelenerek; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ders kataloglarına Kariyer Planlama Dersinin eklenmesine ilişkin 28.07.2021 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.08.2021 tarih ve 69866 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı katalog değişikliğine ilişkin 28.07.2021 tarih ve 09 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.07.2021 tarih ve 67580 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 19.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı alım koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin 12.07.2021 tarih ve 09 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

14. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.08.2021 tarih ve 76419 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 19.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 10.08.2021 tarih ve 24 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

15. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 19.08.2021 tarih ve 76734 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 26.08.2021 tarihli raporu incelenerek; Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi ve klinik uygulama derslerine ilişkin 06.08.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

16. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20.08.2021 tarih ve 77049 sayılı yazısı uyarınca; Afrin Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı açılmasına ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

17. Üniversite Senatosu’nun 07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi”nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ek yerleştirmeleri değerlendirmek üzere aşağıdaki üyelerden bir komisyon oluşturulmasına,

- Prof.Dr.Halil İbrahim Yakar- Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Rektör Danışmanı)
- Doç.Dr. Emrah Cinkara- Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü
- Öğr.Gör. A.Burcu Arslan- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
- Dr. Nur İncetahtacı Günal- Uluslararası İlişkiler Ofisi

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu