Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.07.2021 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2021 tarih ve 57331 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 01.07.2021 tarih ve 59862 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (Arapça) Lisans Programında okutulması öğrenci kabul koşulları, derslerin 30’unun Türkçe olarak verilmesi, Türkçe verilen derslerin AKTS oranı ve düzenlenen ders katalogu teklifinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.06.2021 tarih ve 52514 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Yüksekokul Kurulunun 14.06.2021 tarih ve 2021/02 nolu toplantısında kabul edilen Kariyer Planlama ve Etkinliklere katılım derslerine ilişkin kararın ekli şekliyle kabulüne,

4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21.06.2021 tarih ve 55084 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.07.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kabul edilecek uluslar arası öğrenci adayları ve Arapça Uluslar arası Eğitim Programlarına (Azez İslami İlimler Fakültesi, Afrin Eğitim Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu hariç) kabul edilecek Suriye/Filistin uyruklu öğrenci adaylarının başvuru kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.06.2021 tarih ve 55669 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 01.07.2021 tarihli raporu incelenerek; tüm programların bir dönem 30 AKTS’nin altına düşmeyecek şekilde düzenlenen katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.06.2021 tarih ve 56771 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; “2021-2022 yılı Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,

7. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 29.06.2021 tarih ve 58815 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalında yapılan programa alım şartı değişikliğine ilişkin 28.06.2021 tarih ve 10 nolu Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün, 22.06.2021 tarih ve 55527 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; katalog değişikliğine ilişkin 18.06.2021 tarih ve 09 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 02.07.2021 tarih ve 60197 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 Akademik Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17.06.2021 tarih ve 54220 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Arapça uluslararası eğitim programlarına yeni kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının ekli şekliyle kabulüne

11. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 16.06.2021 tarih ve bila sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; 17.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 22. Maddesine fıkralar eklenmesine istinaden, Üniversitemiz Senatosunun 08.08.2017 tarihli toplantısında kabul edilen Özel Öğrenci Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılması ve yeniden düzenlenen “Özel Öğrenci Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

12. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 27.06.2021 tarih ve 57273 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Tekstil ve Moda Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema ile Resim Bölümünün ders katalogunun ve eşdeğerlik tablosu değişikliğine ilişkin 28.06.2021 tarih ve 07 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.06.2021 tarih ve 55859 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; İNF297 Etkinliklere katılım dersinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm birimlerin ders kataloglarından çıkarılmasına ve bu dersin yerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ortak zorunlu ders olarak KRY100 Kariyer Planlama (0-2)1 AKTS 1 dersinin eklenmesine ve katalog değişikliğine ilişkin 14.06.2021 tarih ve 03 nolu Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

14. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 07.07.2021 tarih ve 62369 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; “Resim Bölümü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ve “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/Halı Tasarımı Programı 2021-2022Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”nun ekli şekliyle kabulüne,

15. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 59621 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Tarih, Sosyoloji, Arkeoloji, Felsefe, Kimya, Matematik ve Biyoloji Bölümleri ders müfredatlarının değiştirilmesine ilişkin 16.06.2021 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

16. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 06.07.2021 tarih ve 54937 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması, başvuru, ön kayıt, başvuru şartları ve gerekli belgelerin ve “Spor Bilimleri Fakültesi 2021 yılı Özel Yetek Kılavuzu”na ilişkin 05.07.2021 tarih ve 15 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararının ekli şekliyle kabulüne,

17. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün 02.07.2021 tarih ve 60890 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 11.08.2020 tarih ve 18 nolu toplantısında kabul edilen Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesinin iptal edilerek, Özel Yetenek Sınav Yönergesinin ve Özel Yetenek Sınav Şartlarına ilişkin 02.07.2021 tarih ve 03 nolu Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

18. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.07.2021 tarih ve 59848 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.07.2021 tarihli raporu incelenerek; Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı başvuru koşullarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren değiştirilmesi ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders kataloguna BES573 Sporda Performans Testleri (3-0)3 8 AKTS dersinin eklenmesine ilişkin 17.06.2021 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul Kararının 1 ve 4 nolu maddelerinin ekli şekliyle kabulüne,

19. Göç Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.06.2021 tarih ve 49613 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 10.06.2021 tarihli raporu incelenerek; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı I. yarıyılında Göçmen ve Mülteci Sağlığı Anabilim Dalı ve Kent Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların hangi lisans mezunu olmaları ile ilgili 31.05.2021 tarih ve 12 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

20. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 13.07.2021 tarih ve 65633 sayılı yazısı uyarınca; Muhasebe ve Finans Yönetimi (Arapça) Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

21. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 13.07.2021 tarih ve 65683 sayılı yazısı uyarınca; Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği (Arapça) Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu