Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.05.2021 tarih ve 42205 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2021 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ortak zorunlu ders olan “KRY100 Kariyer Planlama (0-1)1 AKTS 1 dersinin tüm programlarda 1. Sınıf 2. Yarıyılına eklenmesine,

b) Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı; Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

c) “Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Pazarlama Programı” adının “E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü, E-Ticaret ve Pazarlama Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına; uygun görülmesi halinde 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bu isimle yer almasına; Pazarlama Programı öğrencilerinin mevcut durumlarının korunmasına,

2. Fen Bilimleri Enstitüsünün 20.05.2021 tarih ve 42520 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Halı Tasarımı ve Teknolojisi Disiplinlerarası Enstitü Anabilim Dalı” açılarak bu anabilim dalı bünyesinde “ Halı Tasarımı ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası Türkçe I.Öğretim) ve Halı Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası Türkçe II. Öğretim)” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20.05.2021 tarih ve 42768 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.05.2021 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün MÜDEK inceleme kurumu tarafından önerilen değişikliklere ilişkin 17.05.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 28.05.2021 tarih ve 46487 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.05.2021 tarihli raporu incelenerek; “6569 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”ın;

a) 5. Maddesinin ilk cümlesinin “Azami eğitim-öğretim süresinin sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere başarısız (FF, FD, NA) oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.” şeklinde değiştirilmesine,
b) 12. Madde olarak “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2021 tarih ve E.75850160-104.01.01-35302 sayılı yazısı uyarınca öğrenciler hiç almadıkları derslere ilişkin ek sınav hakkından yararlanamazlar” metninin eklenmesine,
c) 13. Madde olarak “Azami öğretim süresinin sonunda kayıtlı olduğu programda hiç almadığı ders sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilerin birim Yönetim Kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilir” metninin eklenmesine,

5. Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.05.2021 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yaz Okulunun Covid-19 salgını sebebiyle uygulama dersleri hariç tüm sosyal derslerin ekte belirtilen esaslar doğrultusunda uzaktan eğitim olarak yapılmasının uygun görülmesine,

6. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 07.05.2021 tarih ve 40783 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Diş Hekimliği Fakültesinde 30.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında yüzyüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğinden 4. ve 5. Sınıf akademik takvimi ile klinik uygulama programlarına ilişkin 06.05.2021 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 31.05.2021 tarih ve 46336 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Mimarlık Fakültesi katalog değişikliğine ilişkin 25.05.2021 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 27.05.2021 tarih ve 45885 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.06.2021 tarih ve 47405 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı öğrenci alım koşullarına ilişkin 25.05.2021 tarih ve 05 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.05.2021 tarih ve 45197 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı başvuru koşullarına ilişkin 25.05.2021 tarih ve 08 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve 48442 sayılı yazısı, Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.06.2021 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 26.02.2019 tarih ve 04 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

12. Üniversite Senatosunun 03.04.2018 tarih ve 07 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Yayınevi Yönergesi” nin ekli şekliyle yeniden kabulüne,

13. “Gaziantep Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu