Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 24.05.2021 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Üniversitelerarası Kurul Üniversitemiz temsilci üyesi Prof.Dr.Şehmus Demir’in görev süresinin dolması nedeniyle yerine Prof.Dr. Ayşe Balat’ın seçilmesine,

2. Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.05.2021 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz “2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi”, “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğretim Süresini Dolduranların Ek Sınav Takvimi” ve “2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Akademik Takvimi” nin ekli şekliyle kabulüne,

3. Pandemi döneminde öğrencilerimizin “Etkinliklere Katılım” dersinde istenen davranış ve çıktıları gerçekleştiremeyeceği anlaşıldığından, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında anılan derse kayıtlı bütün öğrencilerin ders harf notlarının “AA” olarak değerlendirilmesinin kabulüne,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu