Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 10.02.2021 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Ülkemizde ve dünyada halen etkin bir şekilde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi ve eğitim-öğretimin aksamadan etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde tüm programlarımızda (Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç) eğitim-öğretime online devam edilmesine karar verilmiş olup;

- Ara sınavlar ve benzeri etkinlikler ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda online yapılmak durumundadır. Online yapılacak sınavların test, klasik, ödev, vb. nasıl yapılacağına; canlı gözetmen kullanılıp kullanılmayacağına dersi veren ilgili öğretim üyesi karar verecektir.

- Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3’üncü sınıflar online eğitim; 4, 5 ve 6’ıncı sınıflar ise yüz yüze örgün eğitim yapacaklardır.

- Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2 sınıflar tümüyle online, 3. Sınıflarda Fakültenin belirlediği dersler dışındaki dersler online; 4 ve 5’inci sınıflarda teorik dersler online eğitim, uygulamalar ise yüz yüze eğitim ile yapılacaktır.

-Sağlık Bilimleri Fakültesi 1, 2 ve 3’üncü sınıflar online eğitim; 4 sınıflar teorik dersler online, uygulamalı dersler ise yüz yüze örgün eğitim yapacaklardır.

- Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde uygulamalı mühendislik dersi (intörn) ilgili işletme, kurum, kuruluş, vb yerlerde yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

- Dersin uygulamasının online yapılamayıp yüz yüze yapılması zorunlu olduğu durumlarda derslerin uygulama kısımları dönem başında öğrencilere duyurularak 29 Mart 2021 tarihinden sonra bahar dönemi finalleri başlayana kadar ilgili binalarda gerekli her türlü tedbir alındıktan sonra yüz yüze yapılabilecek; bölüm başkanlıkları tarafından bu konuda gerekli tüm düzenlemeler yapılacak ve tedbirler alınacaktır.

2. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere, öğrenci intörn durumuna gelmiş fakat intörn dersi ile birlikte daha önceki senato kararı ile alabileceği ders/dersler açılmamış ise sadece bu durumda olan öğrencilerin intörn olabilmelerinin ve intörn dersine kayıt yaptırabilmelerinin uygun görülmesine,

3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan ders kayıtlarının; pandemi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 16 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

4. Ülkemizde ve dünyada halen etkin bir şekilde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, Suriye Güvenli Bölgede faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullarda eğitimin yüz yüze veya online yapılması hususunun, vaka sayıları dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurullarınca değerlendirilmesinin uygun görülmesine,


oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu