Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 01.02.2021 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.12.2020 tarih ve 58002 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Programına ilişkin 18.12.2020 tarih ve 08 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 59547 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü;

a) Sanat ve Tasarım (Disiplinlerarası) Anasanat Dalı,
b) Sosyoloji (İngilizce) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı,
c) İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı,

başvuru koşullarına ilişkin 23.12.2020 tarih ve 11 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2021 tarih ve 2589 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 08.01.2021 tarih ve 85 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 59660 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 14.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 07.01.2021 tarih ve 1899 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı ders katalogunda yer alan ve 1. Sınıflara bahar yarıyılında okutulan zorunlu derslerden TMT162 Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersinin, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapılan katalog değişikliğinde müfredattan çıkarılması sebebiyle, söz konusu dersin 1.sınıflarda güz yarıyılında okutulmakta olan MIT111 (TMT 151+1) Temel Moda Eğilimleri (2-0)2 dersine eşdeğer sayılmasının uygun görülmesine,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.01.2021 tarih ve 5908 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Disiplinlerarası Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalı bünyesinde “Antrenörlük Eğitimi I.Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 11.01.2021 tarih ve 3001 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.01.2021 tarihli raporu incelenerek; İktisat Bölümü ders kataloguna ekli listede belirtilen derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,

8. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.01.2021 tarih ve 2294 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 21.01.2021 tarihli raporu incelenerek; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılınla “NTED201 İş Yeri Eğitimi I” ve “NTED202 İş Yeri Eğitimi II” derslerinin isteğe bağlı olarak diğer illerde ve ilgili sektörlerde eğitimin yüz yüze olarak yapılması ve diğer program derslerinin de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yeni bir karar alıncaya kadar uzaktan eğitim olarak devam etmesinin uygun görülmesine,

9. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 12.01.2021 tarih ve 3534 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 28.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü ders kataloguna OPAC426 Road and Tunnel Lighting Design (3-0)3 dersinin eklenmesine ilişkin 12.01.2021 tarih ve 02 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2021 tarih ve 2563 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 28.01.2021 tarihli raporu incelenerek; MÜDEK tarafından sanal ortamda yapılan akreditasyon kapsamında Tekstil Mühendisliği Bölümünün programının değerlendirilmesi sonucunda, Program çıktıları içeriğindeki Ölçüt 3.3 kapsamında MÜDEK çıktısı ve Eğitim Planı içeriğindeki Ölçüt 5.5 ile ilgili 04.01.2021 tarih ve 01 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2021 tarih ve 5180 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 28.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü İngilizce Lisans Programı katalog değişikliğine ilişkin 15.01.2021 tarih ve 88 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 59547 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 28.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde Spor Yöneticiliği (I.Öğretim) Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2021 tarih ve 2383 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 30.12.2020 tarih ve 82 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

14. Üniversite Senatosunun 27.01.2017 tarih ve 02 nolu toplantısında, “Gaziantep Üniversitesi Hobi Bahçeleri Yönergesi”nin 5. Maddesi uyarınca oluşturulan Hobi Bahçeleri Tahsis Komisyonunun Doç.Dr. Ali Özkan başkanlığında Prof.Dr. Atilla Ahmet Uğur ve Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Bozdağ’dan yeniden oluşturulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu