Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 05.01.2021 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 04.01.2021 tarih ve 395 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunda Profesör olan Rüstem Yanar’dan boşalan Doçentlik Temsilciliğine Doç.Dr. Erol Erkan’ın; görev süresi dolan ve profesör olan Mahmut Çınar’dan boşalan doçent temsilciliğine Doç.Dr. Recep Aslan’ın seçilmesine,

2. 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” çerçevesinde;

a) “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin Uygulanmasına Yönelik Hususlar” ve “2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) Üniversite Senatosunun 25.12.2018 tarih ve 21 nolu toplantısında oluşturulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”nun ekli listedeki isimlerden yeniden oluşturulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu