Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.07.2020 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 01.07.2020 tarih ve 30136 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.07.2020 tarihli raporu incelenerek; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde “Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Bölümü” açılması; bu bölüm altında “Halı Tasarımı Anasanat Dalı” ve bu anasanat dalı altında da “Halı Tasarımı I.Öğretim Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.06.2020 tarih ve 26024 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.07.2020 tarihli raporu incelenerek;

a) “Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al Döngüsü) Esaslı Eğitim ve Öğretim Süreci Yönergesi”nin,
b) “Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al Döngüsü) Esaslı Araştırma Süreci Yönergesi”nin,
c) “Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al Döngüsü) Esaslı Topluma Hizmet Süreci Yönergesi”nin,

ekli şekliyle kabulüne,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26.06.2020 tarih ve 29201 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.07.2020 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans-lisans programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilecek uluslararası öğrenci adayları ve Arapça Uluslararası Eğitim Programlarına (Azez İslami İlimler Fakültesi, Afrin Eğitim Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu dahil) kabul edilecek Suriye/Filistin uyruklu öğrenci adaylarının başvuru ve kayıt takviminin ekli şekliyle kabulüne,

4. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26.06.2020 tarih ve 29208 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 03.07.2020 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz ö nlisans ve lisans programlarına kabul edilecek uluslararası öğrenciler için, GAÜNYÖS ve İÜYÖS öncelikli olmak üzere boş kontenjanlara 2. Kez öğrenci yerleştirmelerinin yalnızca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” dışında ortaöğretim diploma notu esas alınarak yapılmasının uygun görülmesine,

5. Üniversite Senatosunun 09.06.2020 tarih ve 14 nolu toplantısında; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerdeki tüm örgün eğitim veren programlarda müfredat derslerinin en az 20’sinin, en fazla 40’ının uzaktan öğretim yolu ile verilmesine; uzaktan öğretim yolu ile verilecek derslerin ilgili birim kurulunun teklifi Senatonun onayı ile belirlenmesine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. Maddesinin “ı” bendindeki dersleri örgün eğitim ile veren birimlerimizin de (Yabancı dilde eğitim veren birimlerimizde İngilizce dersleri hariç) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren bu dersleri uzaktan eğitim yolu ile vermesine karar verilmişti.

Bu hususlara ilaveten; Üniversitemiz genelinde verilen TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I, TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II ve INF*** Etkinliklere Katılım derslerinin yüz yüze işlenmesi gereken dersler olması sebebiyle, programlarımızın tamamında uzaktan eğitim yoluyla değil yüz yüze verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu