Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 25.07.2006 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı
1- Üniversitemiz öğrencilerinin stajlarıyla ilgili usul ve esasları gözden geçirmek, Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerde staj yapacak öğrencilerle ilgili uygulanacak prosedürü tespit etmek amacıyla Üniversite Staj Komisyonunun kurulmasına ve komisyonun aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,

Prof.Dr.Tuncay EGE Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Melda ÇARPINLIOĞLU Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Şükrü AYNACIOĞLU Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Ömer ARPACIOĞLU Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

Prof.Dr.Servet ÖZGÜR Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.Orhan ÖZGÖZTAŞI Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Doç.Dr.Savaş UÇKUN Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürü

Y.Doç.Dr.İclal GEYİKLİ Gaziantep Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü

2- Üniversite Senatosu’nun 22.06.2006 tarih ve 11 nolu toplantısında kurulan Gaziantep Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,

Prof.Dr.Erhan EKİNCİ Rektör

Prof.Dr.Tuncay EGE Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.İsmail H. ÖZSABUNCUOĞLU Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Melda ÇARPINLIOĞLU Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.Şükrü AYNACIOĞLU Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Tokay GEDİKOĞLU Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Osman ERKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.Sadettin ÖZYAZICI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü

Prof.Dr.Servet ÖZGÜR Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.Savaş UÇKUN Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.Mustafa ÖZAKÇA Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Ömer ARPACIOĞLU Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

Y.Doç.Dr.Coşkun DALGIÇ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Gonca TOKUZ Genel Sekreter

Öğr.Gör.Nalan IŞIK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Elemanı

Vildan DEĞİRMENCİ Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Müdürü

Öğrenci Konseyi Başkanı

Üniversite Senatosu’nun 25.07.2006 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.

3- Gaziantep Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu’nun aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Prof.Dr.Erhan EKİNCİ Rektör

Prof.Dr.Tuncay EGE Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.İsmail H. ÖZSABUNCUOĞLU Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Rektörlük Koordinatörü

Prof.Dr.Melda ÇARPINLIOĞLU Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Şükrü AYNACIOĞLU Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Tokay GEDİKOĞLU Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı

4- Gaziantep Üniversitesi Kurumsal Öz Değerlendirme Alt Kurulu’nun aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Prof.Dr.Tuncay EGE Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.İsmail H. ÖZSABUNCUOĞLU Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Melda ÇARPINLIOĞLU Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Şükrü AYNACIOĞLU Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Tokay GEDİKOĞLU Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.M.Sadettin ÖZYAZICI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.Ömer ARPACIOĞLU Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

Y.Doç.Dr.Mehmet TEKİNKUŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Gonca TOKUZ Genel Sekreter

Fevzi SEÇİLMİŞ Personel Dairesi Başkan V.

Halit KANKAYA İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Mehmet SAYAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Nigar ULCAY UÇARER Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Hasan SEYMEN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Cevdet ERLEBLEBİCİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

Hasan SERİNDAĞ Bilgi İşlem Daire Başkan V.

Hüseyin AKAY Strateji Geliştirme Daire Başkanı

5- a) Birim Stratejik Planlama Alt Kurullarının birim yetkililerinin başkanlığında en az 2 ve en fazla 5 kişiden oluşmasına,

b) Bölüm/Anabilim Dalları (Tıp Fakültesi için) Stratejik Planlama Alt Kurullarının Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığında en az 3 en fazla 5 kişiden oluşmasına,

6- Üniversite Senatosunun 10.06.2005 tarih ve 9 nolu toplantısında kurulan Akademik Birimlerde Yönetmelik ve Katalog Tekliflerini İnceleme Komisyonu görüşleri çerçevesinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 19.06.2006 tarih ve 172.400-206-00866 sayılı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 20.06.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400-180 sayılı yazıları uyarınca; yazılarıyla teklif edilen katalog değişikliklerinin yapılmasının uygun görülmesine,

Üniversite Senatosu’nun 25.07.2006 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının 3. sayfasıdır.

7- Üniversite Senatosunun 14.12.2004 tarih ve 21 nolu toplantısında; Gaziantep Üniversitesi’nde Akademik Birimlerin Bölüm/Programlarının Açılması ve Öğrenci Alınması Tekliflerini İnceleme Komisyonunun görüşleri çerçevesinde,

a) Yeni Program/Bölüm açılması tekliflerinde; açılması önerilen Program/Bölüm de ders verecek her bir öğretim elemanı için hazırlanmış, hem önerilen Program/Bölümde verecekleri hem de diğer Program/Bölümlerde verdikleri dersleri ve ders yüklerini ayrıntılı biçimde gösterir (programın adı, dersin adı, kodu ve ders saati) listelerin de teklif ekinde Komisyona sunulmasının kabulüne,

b) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nun “Bankacılık ve Sigortacılık” programının açılması teklifinin dosyadaki eksiklerin tamamlanmak üzere ilgili birime iadesine,

c) Nizip Meslek Yüksekokulu’nun Organik Tarım (I.Öğretim) ve Gıda Teknolojisi (II. Öğretim) programlarının açılması ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programına öğrenci alınmasının Nizip Meslek Yüksekokulu’nun 2006-2007 ders yılından itibaren eğitiminin nerede devam edeceği belirlendikten sonra gündeme alınmasına,

8- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.07.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.45. 00.00/172.400-244-01160 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Fizik ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri Lisans Programlarında II. Öğretim programlarının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

9- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 25.07.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/200/27 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Birliği Socrates/Erasmus programı çerçevesinde ekte sunulan ikili anlaşmanın uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu