Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 11.12.2018 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 22.10.2018 tarih ve 58137 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.11.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında Türkçe dil eğitim sürecine netlik kazandırmak amacıyla hazırlanan “Türkçe Dil Eğitimi Uygulama Esasları”nın ekli şekliyle kabulüne,

2. Hukuk Müşavirliği’nin 27.11.2018 tarih ve 64678 sayılı yazısı uyarınca; 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği”nin, 25/10/ 2018 tarih ve 30576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 6. Maddesine göre hazırlanan “Gaziantep Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve 63090 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki “Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı” adının “Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.12.2018 tarih ve 66757 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.12.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde “Bilim Tarihi Anabilim Dalı” ve “Mantık Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

5. 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurularak, 23 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz “Sivil Havacılık Yüksekokulu”nun kapatılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. 02 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 7. fıkrası dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.11.2018 tarih ve 91925 sayılı yazısı uyarınca; “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile belirlenen ilave atama izinleri kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarının, öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ekli listede belirtilen birimlere aktarımlarının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu