Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 30.10.2018 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih ve 42584 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.09.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi 100/2000 Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekli şekliyle kabulüne,

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2018 tarih ve 50766 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 27.09.2018 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi Bölümü” adının “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 17.10.2018 tarih ve 57299 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.10.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Kamu Hukuku Anabilim Dalında Kamu Hukuku Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.10.2018 tarih ve 57388 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 18.10.2018 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda uygulaması olan dersler/laboratuarlara ilişkin Eğitim Komisyonu kararının 2. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 19.10.2018 tarih ve 57762 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.10.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

6. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 59031 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.10.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde 14. Maddesinin 6. Fıkrasının aşağıdaki şeklide değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Madde 14-(6) Yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrencilere FF notu verilir.”

7. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 10 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu