Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41132 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41133 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41134 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Geliştirme Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41135 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

5. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41136 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 03.03.2016 tarih ve 05 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle değiştirilmesine,

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41137 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,


7. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2018 tarih ve 41691 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 23.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II eğitim-öğretim müfredatının ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine ve bu değişikliğin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Dönem I’den itibaren geçerli olmasına,

8. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 30.07.2018 tarih ve 42523 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Nizip Eğitim Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İle Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve 40790 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından yada en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.”
10. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve 40790 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulunda uzaktan eğitim ile alınan AİTT 201 ve AİTT 202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım ve Bitki Koruma Programları ile Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programlarında yüzyüze okutulmasının kabulüne,

11. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih ve 42702 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ders kataloguna ilişkin 30.07.2018 tarih ve 6 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 27.07.2018 tarih ve 42178 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Çift Anadal ve Yandal Programları ile ilgili 24.07.2018 tarih ve 09 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığının 30.07.2018 tarih ve 42758 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Arapça Sınıf Öğretmenliği Lisans Programları ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

14. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 30.07.2018 tarih ve 42749 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2018 tarih ve E.45837 sayılı yazısı ile 7143 sayılı Af Kanununun Üniversitemizde uygulanmasına ilişkin ilkeler ve yatay geçiş için başvuru ve kayıt tarihlerinin ekli şekliyle kabulüne,

15. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 31.07.2018 tarih ve 42782 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Cerablus MYO’na yeni kabul edilecek öğrenciler için düzenlenecek Yabancı Öğrenci Sınavına ilişkin takvimin ekli şekliyle kabulüne,

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde; Üniversite Senatosunun 10.07.2018 tarih ve 12 nolu toplantısında Cerablus Meslek Yüksekokulunda açılması teklif edilen programlardan; İlk ve Acil Yardım, Hasta Bakım Hizmetleri Teknikerliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İlahiyat (Önlisans), Uygulamalı Türkçe ve Çevirmenlik Programlarına, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Uluslararası Arapça Eğitim programları kapsamında (eğitim dili Arapça) 40'ar öğrenci alınmasının kabulüne,


16. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 31.07.2018 tarih ve 42982 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 30.07.2018 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

17. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 31.07.2018 tarih ve 77334181/300- sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz Arapça Eğitim Programları kapsamında Suriye uyruklu Muhammet Sabuni, Hüseyin Sabuni ve Mahmud Al Dahık’ın 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmek için başvurularının alınmasının kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu