Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.06.2018 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.05.2018 tarih ve 98102723/101.03.03/29608 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 31.05.2018 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Genel Dahiliye Bilim Dalı” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/24311 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında eklenecek derslere ilişkin 26.04.2018 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.12.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/65511 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 04.12.2017 tarih ve 12 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.06.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/31526 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarih ve 11 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”nin “Üçüncü Bölüm-Çeşitli ve Son Hükümler” kısmına 9. Maddeden sonra aşağıdaki “Geçici Madde”nin eklenmesine,

“GEÇİCİ MADDE

Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Yönergesinin yürürlüğe girdiği 08.08.2017 tarihinden önce Çift Anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin çift anadal diploması alabilmesi için bu yönergenin Madde 8 (2)’de belirtilen en az 2.75 yerine en az 2.00 not ortalamasına sahip olması kuralı uygulanır.”

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.06.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/31429 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ders kataloguna ilişkin 01.06.2018 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.01.2018 tarih ve 81948136/050.01.04/1460 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı ders kataloguna eklenecek derslere ilişkin 02.01.2018 tarih ve 01 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 31.05.2018 tarih ve 81948136/100/30308 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik Bilimleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı ile bu anabilim dalı altında Müzik Bilimleri (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 47989649/300/28879 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ve Hemşirelik Anabilim Dalı doktora programı ders kataloglarına ilişkin 23.05.2018 tarih ve 2017-2018/3 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 31.05.2018 tarih ve 23515792/105.03/30275 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerine ilişkin 29.05.2018 tarih ve 06 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

10. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 25.05.2018 tarih ve 10030787/300/29121 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Diş Hekimliği Fakültesi 2. ve 5. Sınıf ders katalogu değişikliklerine ilişkin 22.05.2018 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

11. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2018 tarih ve 44372546/050.02/27224 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümleri kataloglarına ilişkin 16.05.2018 tarih ve 2018/3 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.05.2018 tarih ve 44372546/050.02/30285 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kataloguna ilişkin 22.05.2018 tarih ve 05 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 05.06.2018 tarih ve 88411930/050.02/31203 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Mimarlık Fakültesi kataloguna ilişkin 17.05.2018 tarih ve 2018/2 nolu, 04.06.2018 tarih ve 2018/3 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

14. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06.06.2018 tarih ve 71137699/100/31694 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Gıda, İnşaat ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği katalog değişikliklerine ilişkin 23.05.2018 tarih ve 03 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

15. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 07.06.2018 tarih ve 71137699/105.05/31921 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Optik ve Akustik Mühendisliği Programı katalog değişikliklerine ilişkin 07.06.2018 tarih ve 18 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

16. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 52978344/300/25737 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ders kataloglarına ilişkin 04.05.2018 tarih ve 09 nolu Yüksekokul Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

17. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2018 tarih ve 77334181/300/001 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; 27.02.2017 tarih ve 29992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilmiş olan “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin;

a) “Tezli yüksek lisans diploması” başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“MADDE 15-(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.”

b) “Diploma” başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“MADDE 20-(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.”

c) “Doktora diploması” başlıklı 31. Maddesinin 3. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“MADDE 31-(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.”

18. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih 97908739/301.05/32910 sayılı yazısı ve ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretim ve II. Öğretim Özel Yetenek Sınavına ait “Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınav Yönergesi” nin ekli şekliyle kabulüne,

19. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.06.2018 tarih ve 12385619/301.05/32389 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 07.06.2018 tarihli raporu incelenerek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulu’nun 08.06.2018 tarih ve 24 nolu toplantısında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

20. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 23549567/050.01.04/ sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun ve Sınav Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

21. Üniversite Senatosunun 08.05.2018 tarih ve 08 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nin 6. maddesi uyarınca “Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu”nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşturulmasına;

Prof.Dr.Şehmus DEMİR Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof.Dr.Hülya ARSLAN EROL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye)
Prof.Dr.Selim ERDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. (Üye)
Prof.Dr.A.Necmeddin YAZICI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Üye)
Prof.Dr.M.Fatih ÖZMANTAR Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Üye)
Prof.Dr.Ramazan BAL Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Prof.Dr.Sinan AKBAYRAM Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Prof.Dr.Aysun BARANSEL ISIR Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Doç.Dr. Emine KOBAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

22. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.06.2018 tarih ve 81948136/050.02/ sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı doktora programına öğrenci kabul koşullarında aşağıda belirtildiği gibi değişiklik yapılmasına,

“Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezunu olmaları gerekir”

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu