Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 28.02.2006 tarih ve 3 nolu toplantı tutanağı
1- Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığının 15.02.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.37.00.00/211 /90-42 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 2005-2006 eğitim-öğretim yılı II. Yarıyılı ders dağılımının ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16.02.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-22 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosunun 14.02.2006 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan karar gereği Yönetmelik ve Katalog Değişiklikleri ile ilgili komisyonun Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Harun Budak hakkındaki raporunun ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.02.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-56-00307 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Lisans Programları Ders katalogunun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ait ekli derslerin birbirine eşdeğer sayılmasının uygun görülmesine,

4- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 14.02.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/400-102- 00162 sayılı yazıları uyarınca; Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü “İngiliz Dili ve Edebiyatı” Anabilim Dalı lisans programında,

a)ELL 110 ıntroduction to Literature (4-0)4 dersinin ELL 112 Introduction to Literature II (3-0)3 dersine eşdeğer ve ELL 207 Concepts in Literary Studies (3-0)3 dersinin ELL 114 Concepts in Literary Sudies (3-0)3 dersine eşdeğer sayılmasına,

b)Yukarıdaki değişikliklerin uygulanmasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılı I. Yıl II. Yarıyıla kaydını yaptırmış olan öğrencilerle başlamasına ve öğrencilerin bu derslerden aldıkları notların önceki notlarının yerine konulmasına,

5- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.02.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-54-00305 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Lisans Programları Ders Katalogunun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ait kısmında 2. sınıf 4. sömestre derslerinden “Restricted Non-Technical Elective” (Sınırlı Teknik Olmayan Seçmeli) ifadesindeki “Non” kelimesi sehven yer aldığından söz konusu ifadedeki “Non” kelimesinin kaldırılarak “Restricted Technical Elective” (Sınırlı Teknik Seçmeli) olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

6- Nizip Meslek Yüksekokulu kurulduğu 1997 yılından beri geçici bir okulda Maruf Marufoğlu binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.Binanın tahsis süresi dolmuş olduğundan Valilik ve binayı yaptıran Maruf Marufoğlu tarafından binanın bir an önce boşaltılması istenmektedir. Binayı yaptıran Maruf Marufoğlu binanın bir an önce boşaltılması için Üniversitemizi mahkemeye vermiştir.

Üniversitemizce Samandöken Köyü yakınında yeni inşa edilmiş olan Nizip kampusü ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Kampus alt yapısı henüz tamamlanmamıştır. Kampuse toplu ulaşım araçları çalışmamaktadır ve Kampus içerisinde yurt binası da mevcut değildir. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve çağdaş bir eğitim-öğretim ortamına sahip olmaları için Nizip Meslek Yüksekokulu kampusünün altyapı eksikliklerinin tamamlanması yanında öğrenci yurdu, öğrenci kafeteryası, spor tesisleri v.b. sosyal tesislerin bir an önce yapılması gerekmektedir.

a)Kurulacak bölüm, program ve sosyal tesisler için ek kampus alanına ihtiyacımız bulunduğundan Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Samandöken Köyü, Çakmak Mevkiinde bulunan 133 ada, 19 parsel nolu ve 361.700 m2’ lik taşınmazın 120.000 m2’ lik kısmının Üniversitemize tahsisine,

b)Aynı mevkiide bulunan 133 ada 33 parseldeki 372.739 m2 ile 133 ada 2 parseldeki 399.300 m2’lik arazilerin İmar Planında Yüksek Öğrenim Alanı olarak belirlenmesine,

c)Yukarıda belirtilen nedenler göz önüne alınarak öğrencinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim-öğretim ortamı sağlanmadan yeni binasına taşınmasının mümkün olmayacağı dikkate alınarak, mevcut binanın boşalttırılması durumunda Nizip Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin 2005-2006 eğitim-öğretim yılı sonundan itibaren Merkez Kampus içerisinde uygun bir binaya taşınmasının uygun görülmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin başlatılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu