Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.05.2018 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.04.2018 tarih ve 81948136/100/22697 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.04.2018 tarihli raporu incelenerek;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı öğrenci kabul koşullarının “Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların Arkeoloji, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeoloji), Prehistorya ve Önasya Arkeoloji ile Klasik Arkeoloji bölümlerinden mezun olmaları gerekir” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,
b) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi Anabilim Dalında Disiplinlerarası Siyaset Bilimi Tezli (I. Öğretim) ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 20.04. 2018 tarih ve 23515792/770/22717 yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.04.2018 tarihli raporu incelenerek; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü bünyesinde Havacılık Yönetimi (İngilizce I. Öğretim) Programı açılmasının ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 28.03.2018 tarih ve 77334181/103/18205 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 20.04.2018 tarihli raporu incelenerek; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ön lisans, Lisans, Lisansüstü programlara ait Akademik Takvim, Yaz Okulu Takviminin ekli şekliyle kabulüne,

4. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 20.04.2018 tarih ve 39083294/300/22548 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.04.2018 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi Arapça Programı ders katalogunun (formasyonlu ve formasyonsuz) ekli şekliyle kabulüne,

5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.04.2018 tarih ve 49349475/100/22911 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.04.2018 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi I. Öğretim Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.04.2018 tarih ve 49349475/100/22858 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.04.2018 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arapça İşletme Programı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 25.04.2018 tarih ve 49349475/300/23173 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.04.2018 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile bu bölüm bünyesinde ekli listedeki anabilim dallarının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2018 tarih ve 77334181/301.02/21301 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 26.04.2018 tarihli raporu incelenerek; Uluslararası Arapça Eğitim Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kontenjanlarının ekli şekliyle kabulüne,

9. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2018 tarih ve 77334181/050.01.02/25380 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin değiştirilmesinden dolayı 15.03.2000 tarih ve 23994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilmiş olan “Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin kaldırılmasının uygun görülmesine,

10. Kalite Güvence Birimi’nin 08.05.2018 tarih ve 19560095/050.01.04/25862 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)”nun ekli şekliyle kabulüne,

11. “Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu