Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.03.2018 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 71137699/107.01/9891 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 22.02.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında alınan 22 nolu kararın iptal edilerek; TÖMER veya Yabancı Dil (İngilizce, Arapça) Hazırlık Sınıfında okuyan (Tıp Fakültesi öğrencileri hariç) bahar döneminden önce muafiyet veya üniversitemiz tarafından kabul edilen diğer sınavlardan başarılı oldukları takdirde bahar döneminde istemeleri halinde kendi programlarına kayıt yaptırabilmelerinin uygun görülmesine,

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarih ve 28313576/050.01.04/11430 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ortaklığında yürütülen Ortak Kentsel Dönüşüm (Tezsiz) Yüksek Lisans Programında görev alan öğretim elemanı bulunmadığından bu programdan tek taraflı olarak çekilmemizin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

3. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.03.2018 tarih ve 39083294/10505/13263 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 03.03.2016 tarih ve 05 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin değiştirilerek yeniden kabul edilmesine ilişkin 01.03.2018 tarih ve 08 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarih ve 88189240/104.01.01.1/11378 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü bünyesinde Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının açılmasına; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.03.2018 tarih ve 98102723/300/13658 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.03.2018 tarihli raporu incelenerek; “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”la ilgili 01.03.2018 tarih ve 02 nolu Tıp Fakültesi Fakülte Kurul kararının 1. maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

6. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 39083294/105.05/14185 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.03.2018 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi katalog değişikliğinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı
I. Döneminden itibaren geçerli olmak üzere ekli şekliyle kabulüne,

7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.03.2018 tarih ve 62927161/104.01.03/13516 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.03.2018 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılında uygulanacak sınav tarihi, saati ve yapılış şekline ilişkin 09.03.2018 tarih ve 02 nolu Enstitü Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 77334181/301.02/14151 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 08.03.2018 tarihli raporu incelenerek; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında önlisans ve lisans programlarına yeni kabul edilecek uluslararası öğrencilerin öngörülen başvuru ve kabul-kayıt tarihlerinin ekli şekliyle kabulüne,

9. GAÜN Sporium Müdürlüğü’nün 13.03.2018 tarih ve 77267642/050.01.04/15072 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 12.11.2013 tarih ve 22 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi GAÜN Sporıum İşletme Yönergesi”nin değiştirilerek ekli şekliyle yeniden kabulüne,

10. Fırat Kalkanı Operasyonuyla terörden temizlenen ve ülkemizin desteğiyle eski günlerine dönen Cerablus’ta, “Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu” kurulmasının, bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (İlk ve Acil Yardım Programı), Sağlık Bakım Hizmetleri, Bilgisayar Teknolojileri, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, İnşaat, Yönetim ve Organizasyon Bölümleri açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu