Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 19.04.2005 tarih ve 6 nolu toplantı tutanağı

1- Üniversite Senatosu’nun 5.4.2005 tarih ve 5 nolu toplantısıyla kurulan komisyonun sunduğu Gaziantep Üniversitesi 2005-2006 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi’nin (Yaz Okulu, 4111 Sayılı Af Yasası Sınavları Takvimi dahil) ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünün 25.3.2005 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00/400/75 sayılı yazıları uyarınca; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına önkayıt-yetenek sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alınmasının uygun görülmesine, kabul koşullarının ekli şekliyle aynen kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığının 18.4.2005 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.79.02.283.5/

301 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, sosyal kültürel ve sportif aktivitelere katılımlarının sağlanması, özgüvenlerinin kazandırılması, çalışma dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilmesi gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmenliği çerçevesinde hazırlanan “Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütmesi ve Etkinliklerin Düzenlenmesi” hakkında yönerge ile “Faaliyet Kulüpleri Uygulama Esasları” nın ekli şekliyle aynen kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu