Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 23.05.2017 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2017 tarih ve 77334181/100/ sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde (Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasının uygun görülmesine,

2. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarih ve 81948136/100/22275 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü,

a) Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı,
b) İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

c) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 05.04.2017 tarih ve 10030787/300/19529 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Endodonti Anabilim Dalı, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ortodonti Anabilim Dalı, Ağış, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ve Pedodonti Anabilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanlık Eğitimi Genişletilmiş Eğitim Müfredat Programlarının ve Uzmanlık Eğitim Karnelerinin ekli şekliyle kabulüne,
b) “Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

4. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2017 tarih ve 73628654/101.03.02/23980 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz bünyesinde “Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (GAÜN PDREM)” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.03.2017 tarih ve 99380014/105.03/18726 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ders kataloguna 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminde başlamak üzere “SOS 198 Sosyolojiye Giriş I (3-0) 3” ve “SOS 199 Sosyolojiye Giriş II (3-0) 3” derslerinin eklenmesinin uygun görülmesine,

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 28.04.2017 tarih ve 98102723/020/23921 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programı Dönem IV eğitim programında yer alan Kardiyoloji Staj süresinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 2 (iki) hafta olmasının kabulüne,

7. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 27.04.2017 tarih ve 98102723/020/23769 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; “Tıp Fakültesi 2017-2018 Ders Yılı Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,

8. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.05.2017 tarih ve 98102723/020/25033 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programı Dönem I, II ve III’te okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin ders içerikleri ve saatlerinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.04.2017 tarih ve 47989649/300/19909 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitiminde verilen zorunlu seminer dersinin (2-0)0 olan ders saatleri ve kredisinin (0-2)0 olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,
b) Endodonti, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,
c) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına ait “HST 614 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (1-0)1, AKTS 2 (Zorunlu)” dersinin ders katalogundan çıkarılmasının uygun görülmesine,

10. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.04.2017 tarih ve 28313576/050.01.04/21245 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 05.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna “EP 588 Fundamentals of Acoustics (3-0) 3 AKTS 6” dersinin seçmeli ders olarak eklenmesinin uygun görülmesine,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16.05.2017 tarih ve 62927161/050.01.04/ sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 16.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 12.05.2017 tarih ve 77334181/301.02/26487 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 16.05.2017 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına uluslararası öğrenci kabulünde kullanılan SAT (Scholastic Aptitude Test) sınav sonuçlarına ek olarak kullanılacak yeni sınav puanlarına ilişkin değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

13. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih ve 83969388/663.07/25225 sayılı yazısı uyarınca; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu oluşturulamadığından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi kapsamında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Geçici Disiplin Kuruluna Prof.Dr. Osman Erkmen, Doç.Dr. Zeynep Güngörmüş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet İhsan Kaya’nın atanmasının uygun görülmesine,

14. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 23.05.2017 tarih ve 73628654/900/27908 sayılı yazısı uyarınca; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi kapsamında Gaziantep Eğitim Fakültesi Geçici Disiplin Kuruluna Prof.Dr. İbrahim Halil Güzelbey, Prof.Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Doç.Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Doç.Dr. M.Emin Sönmez, Doç.Dr. Mahmut Çınar’ın atanmasının uygun görülmesine,


15. Üniversitemiz akademik birimlerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim öğretim süresinin 14 haftadan 15 haftaya çıkarılmasına; Üniversite Senatosunun 02.05.2017 tarih ve 05 nolu toplantısında kabul edilen “Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları 2017-2018 Ders Yılı Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle yeniden kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu