Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.05.2017 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. “Gaziantep Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”nin Yardımcı Doçentliğe Atanmak İçin Asgari Koşulların “Yabancı Dil Bilgisi Kriteri” kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;


“Yardımcı doçentliğe atanmak için başvuran adayların Yabancı Dil koşulunu sağlaması için Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ve eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen KPDS, ÜDS ve TOEFL sınavlarından 100 üzerinden en az 65, İngilizce Eğitim yapılan birimlerde 100 üzerinden 80, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve Merkez kampus dışında bulunan meslek yüksekokulları ile ilk defa öğrenci alınacak programlardan Yardımcı Doçentliğe atanmak için başvuran adayların 100 üzerinden en az 50 olması şartı aranır. Başvuran adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca başvurdukları birim tarafından yapılacak dil sınavında da başarılı olması zorunludur.”

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarih ve 77334181/103/20652 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 18.08.2016 tarih ve 15 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 02.05.2017 tarihli raporu incelenerek;

a) Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları 2017-2018 Ders Yılı Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle kabulüne,
b) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. Yarıyılı Ek Sınav ve Bütünleme tarihlerinin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

3. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Naci Topcuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç olmak üzere Lisans ve Önlisans programlarında İntörn (Uygulamalı Mesleki Eğitim) uygulamasının kaldırılmasına ve ilgili birimlerin ders müfredatlarındaki değişikliklerin yapılarak Üniversite Senatosuna sunulmasına,

4. Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yaz okulu programlarının açılmamasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu