Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.09.2015 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2015 tarih ve 77334181/010.03/29078 sayılı yazısı uyarınca; 11.07.2005 tarih ve 25872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Önlisans/lisans diploması verilme şartlarına ilişkin 24. Maddesinin 1. Paragrafına aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

“… Önlisans / lisans öğrencilerinden mezun olma şartını yerine getirenlerin bütünleme ve ek sınava girme hakları yoktur.”

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2015 tarih ve 77334181/301.02/34161 sayılı yazısı uyarınca; Türkçe dil seviyesi yetersiz görülen ve 1 yıl süre ile Türkçe eğitimini almak üzere izinli sayılan kendi imkanları ile eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçelerini bu süre içerisinde yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl ek süre tanınmasına, ek süre sonunda halen Türkçe seviyesi yetersiz olan kendi imkanları ile eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaydının silinmesine, bu kararın 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 02.09.2015 tarih ve 98102723/010.03/37108 sayılı yazısı uyarınca; 11.11.2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Sınav Şekline ilişkin 17. Maddesinin son cümlesinin kaldırılarak, yerine aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

“… Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları ilgili anabilim dalı tarafından yapılır. Bu sınavların 70-80’i çoklu değerlendirme yöntemlerinden, 20-30’u anabilim dalı akademik kurulu tarafından oluşturulan ve Fakülte Kurulunca onaylanan klinik performans değerlendirme ölçeğinden alınan puandan oluşur. Staj amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda, her sınavda çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerinden (yapılandırılmış klinik sınav, mini klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo ve benzeri) en az ikisi kullanılır.”

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2015 tarih ve 98102723/010.03/38317 sayılı yazısı uyarınca; 11.11.2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Başarı notu hesaplanması başlıklı 25. Maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“Her ders kurulundan en az 60 (CC) almak şartıyla, yıliçi sınav ortalaması en az 75(BB+) olanlar yılsonu sınavına girmeyebilirler.”

5. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 10.09.2015 tarih ve 98102723/010.03/38522 sayılı yazısı uyarınca; 11.11.2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Notların harf olarak karşılığı başlıklı 26. Maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,


Ders notu Harf karşılığı
95-100 AA+
90-94 AA
85-89 BA+
80-84 BA
75-79 BB+
70-74 BB
65-69 CB
60-64 CC
55-59 DC
50-54 DD
40-49 FD
39 ve aşağısı FF”

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 10.09.2015 tarih ve 98102723/105.03/38523 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1., 2. ve 3. sınıflara ekli listede belirtilen konuların ilgili komitelerde panel olarak kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 28313576/050.01.04/39167 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna TE 567 Advances in Knitting Technology (3-0) 3 dersinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eklenmesine; TE 553 Advanced Weaving Technology (3-0) 3 dersinin adının TE 553 Advanced Woven Structures (3-0)3 olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

8. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 16.09.2015 tarih ve 69381076/050.01.04/39542 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. Döneminde Mimarlık Bölümünde açılacak olan derslerin ekli şekliyle kabulüne,

9. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2015 tarih ve 69381076/050.01.04/39296 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. Döneminde Mimarlık Bölümünde dönem dışı açılacak olan derslerin ekli şekliyle kabulüne,

10. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.08.2015 tarih ve 83969388/100/35248 sayılı yazısı uyarınca; Turizm sektöründe daha nitelikli elemanlar yetiştirebilmek için uygulamalı eğitimin gerekliliği açısından Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 4 (dört) dönem verilen eğitimin, 3 (üç) döneminin teorik, 1 (bir) döneminin ise intörn eğitim şeklinde verilmesinin uygun görülmesine; uygulamanın 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kayıt olan öğrenciler için başlatılmasına,

11. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takviminin ekli şekliyle uygun görülmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu