Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.09.2015 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 28.07.2015 tarih ve 71137699/105.03/32586 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2015 tarih ve 99380014/105.03/36624 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya ve Felsefe Bölümleri ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2015 tarih ve 99380014/105.03/36627 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2015 tarih ve 99380014/105.03/36621 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesinde Suriye ve Filistinli öğrenciler için açılacak olan Tarih, Sosyoloji, Matematik, Biyoloji Bölümleri için Arapça ders katalogları ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkçe Hazırlık Sınıfı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptıracak Suriye ve Filistin uyruklu öğrenciler için ise mevcut ders katalogunun ekli şekliyle uygulanmasına,

5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarih ve 77228472/104.02/33152 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ders kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

6. a) “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Etkinliklere Katılım Dersi Uygulama Esasları Yönergesi”nin ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında alınan 24 nolu kararın (e) fıkrasının 2. cümlesinin “.......Katılıma ilişkin “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Etkinliklere Katılım Dersi Uygulama Esasları Yönergesi” ekteki gibidir.” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

7. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 29.07.2015 tarih ve 50581566/300/32636 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi”nin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

8. Enstitü Müdürlüklerinin 13.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularının Değerlendirilmesi başlıklı 15. Maddesinin 2. Fıkrasının ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

9. Yükseköğretim Kurulunun 25.12.2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” metninin Danışman Atanması ile ilgili B bendinin 3. Maddesinde belirtilen koşullar göz önüne alınarak, öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırının Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 18 (on sekiz) olarak belirlenmesine,


10. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 07.09.2015 tarih ve 11618128.050 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulmadığından Hukuk Fakültesi ders katalogunda 8. yarıyılda yer alan “HUKZ 414 Sosyal Güvenlik Hukuku” dersinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 7. yarıyılda açılmasının uygun görülmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu