Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 10.02.2015 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 29.01.2015 tarih ve 71137699/104.01.02/4577 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde “Temel Optik Anabilim Dalı” ve “Temel Akustik Anabilim Dalı”nın açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 03.02.2015 tarih ve 69381076/050.01.04/5365 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulmadığından Mimarlık Bölümünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 30.01.2015 tarih ve 50581566/300/4986 ile 30.01.2015 tarih ve 50581566/300/5001 sayılı yazıları uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Ebelik ve Hemşirelik Bölümü II. dönemi ders programının ekli şekliyle kabulüne,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30.01.2015 tarih ve 71137699/105.02/4850 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ders kataloguna “ENG 027 History and Culture of Gaziantep (2-0)2” dersinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında seçmeli ders olarak ekli şekliyle eklenmesinin uygun görülmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu