Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 04.11.2014 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. “Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Projesi İşbirliği Protokolü” nün ekli şekliyle kabulüne,

2. a) “Türkiye-Suriye İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi” adının “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

b) “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 27.09.2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup, 2011-2012 yılından itibaren öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

a) Üniversitemiz ile Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan “Gaziantep Üniversitesine İlahiyat Fakültesi İnşa Edilmesi ve Bağışlanması Protokolü” kapsamında Üniversitemize hibe edilen İlahiyat Fakültesi binası adının “Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesi” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) İlahiyat Fakültesi binası bünyesinde bulunan konferans salonuna “Abdülkadir Konukoğlu Konferans Salonu” adının verilmesinin uygun görülmesine,

4. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 31.10.2014 tarih ve 44372546/050.01.04/44448 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Arasında Uluslararası Eşdanışmanlı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) Sözleşmesi”nin ekli şekliyle kabulüne,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu