Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 08.07.2014 tarih ve 98102723/101.04/28602 sayılı yazısı uyarınca;

a) Üniversitemiz bünyesinde “Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Merkezi” açılmasının 2547 sayılı kanunun 7/d-2 maddesine göre kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) “Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekli şekliyle kabulüne,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.07.2014 tarih ve 81948136/104.01.03/30167 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları” 5. Maddede yer alan Tablo 1’ de Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları bölümünde Sosyoloji Anabilim Dalının ALES-SÖZ kısmından çıkartılıp, ALES-EA kısmına eklenmesine; Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalının ALES-SÖZ, ALES-EA ve ALES-SAY kısımlarına eklenmesine,
b) “Siirt Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.07.2014 tarih ve 81948136/050.02/30971 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Ortak Tezli (Birinci ve İkinci Öğretim) ve Tezsiz (İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı Protokolü” kapsamında Özel Hukuk Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı, Özel Hukuk Ortak Tezli (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı ile Özel Hukuk Ortak Tezsiz (II.Öğretim) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasının uygun görülmesine,

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 47989649/101.03.02/28656 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Anabilim Dalı adının Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 47989649/045.01/30561 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Harran Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında Fizyoloji (Tıp Programı) Anabilim Dalı İçin Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

b) “Harran Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı İçin Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

c) Adı geçen protokoller kapsamında; Üniversitemiz ile Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dallarında Ortak Doktora Programları açılmasının uygun görülmesine,

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.07.2014 tarih ve 28313576/604.01.04/29046 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına (Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yönelik) Endüstriyel Uygulamalı Lisansüstü II. Öğretim Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.09.2014 tarih ve 28313576/050.01.04/35087 sayılı yazısı uyarınca;

a) Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde Optik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
b) Yeterlik sınavına girmeden önceki dönemlerde, doktora konuları kapsamında olmak üzere; doktora öğrencisi tarafından; bursiyer, araştırmacı veya yürütücü olarak en az 1 adet bilimsel proje önerisi (TÜBİTAK, SAN-TEZ vb.) hazırlanmış ve ilgili kuruma sunulmuş olması gerektiğine, yabancı uyruklu öğrencilerin muaf tutulmasına ve bu uygulamanın 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının II. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

8. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Konseyi seçim takviminin ekli şekliyle uygun görülmesine,

9. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.08.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/31781
sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları 20. Maddenin 11. ve 27. Fıkralarının ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

10. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11.06.2014 tarih ve 99380014/050.01.03/24608 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Kimya, Biyoloji ve Arkeoloji Bölümleri katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 99380014/050.01.03/34744 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Üniversite Senatosu’nun 05.07.2011 tarih ve 10 nolu toplantısında alınan 4. Maddesinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi katalog değişikliğinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü katalog değişikliği de kabul edilmişti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.06.2014 tarih ve 99380014/050.01.04/28522 sayılı yazısı uyarınca; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf II. yarıyıl ile 4. Sınıf II. yarıyılda sehven yapılan hata nedeniyle katalog değişikliğinin kabulüne ve bu değişikliklerin 2011 yılından itibaren uygulanmasının uygun görülmesine,

13. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.09.2014 tarih ve 28313576/050.01.04/35088 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalları katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

14. Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 58901969/100/34072 sayılı yazısı uyarınca; Nurdağı Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

15. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 12.08.2014 tarih ve 23515792/105.03/32724 sayılı yazısı uyarınca; Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

16. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 27.07.2014 tarih ve 90875709/105.03/31257 sayılı yazısı uyarınca; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

17. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.07.2014 tarih ve 53960459/050.02/31328 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

18. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 71137699/100/33980 sayılı yazısı uyarınca; Makine Mühendisliği Bölümü ders katalogunda yer alan ME 372 Fluid Mechanics II (4-0) 4 dersinin ismi ve kredisi aynı kalmak üzere içeriğinin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,
Üniversite Senatosu’nun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağının 3. Sayfasıdır.


19. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 71137699/100/33981 sayılı yazısı uyarınca; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

20. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 71137699/100/33984 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 7.7.2014 tarih ve 49349475/300/28307 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 31.07.2013 tarih ve 17 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Uygulamalı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitimi (İntörnlük) Yönergesinin 3. Bölümüne 23. Madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesine;

“Madde 23. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren geçerli olmak üzere İntörn uygulamasının yanı sıra bitirme projesi dersi de alınabilir.”

22. Yabancı Diller Yüksekokulunun 01.09.2014 tarih ve 2014/08 nolu Yüksekokul Kurul kararıyla önerilen; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEF) nce yürütülen modüler sistemde I. dönem sonrasında ek muafiyet sınavı hakkı verilmesinin ve değerlendirmesinin ekli şekliyle yapılmasının uygun görülmesine,

23. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2014 tarih ve 23549567/105.05/20533 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Sinema-Televizyon Bölümleri katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

24. 2014-2015 öğretim yılında kaydolacak Üniversitemiz öğrencilerine zorunlu ders olarak okutulacak olan İNF 398 (lisans) ve İNF 297 (önlisans) Sosyal Etkinliklere Katılım derslerinin içeriğinin ve uygulama şeklinin aşağıdaki şekilde kabulüne,

İNF 398 Etkinliklere Katılım (2-4) 4 AKTS 1 Öğrencilerin, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek Kültürel, Bilimsel Sportif ve Sanatsal v.b. etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımlarının üst seviyede tutulması.

İNF 297 Etkinliklere Katılım (2-4) 4 AKTS 1 Öğrencilerin, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek Kültürel, Bilimsel Sportif ve Sanatsal v.b. etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımlarının üst seviyede tutulması.

a) Bu dersler ders yüküne sayılmayacaktır.
b) Fakülte ve yüksek okullarda okutulacak olan İNF 398 kodlu olan ders, katalogda 3.sınıfın 2. yarıyılında,
c) Önlisans programlarında okutulacak olan İNF 297 kodlu olan ders, katalogda 2. sınıfın 1. yarıyılında yer alacaktır.
d) Bu dersler; öğrencinin Üniversiteye başladığı tarihten itibaren bu derse kayıt olacağı ilgili dönemin sonuna kadar katılacağı etkinlikleri kapsar.
e) Bu dersin not takdiri, öğrencilerin yoklama alınan etkinliklere katılım oranında olacaktır. Katılıma ilişkin değerlendirme skalası ekteki gibidir.
f) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler bu dersten muaftır.

25. Üniversitemiz 1. sınıf 2. yarıyılı veya daha üst yarıyıllarda bulunan öğrencilere; yönetmelikte ve senato kararlarında belirtilen esaslara bağlı olarak verilen ders yüküne ek olarak bir ders fazla verilmesinin uygun görülmesine,

26. 08.08.2010 tarih ve 27666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin 10. Maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Müdür yardımcıları
Madde 10- (1) Müdür yardımcıları; Müdürün önereceği Üniversitenin beş öğretim elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilir….

27. Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü arasında Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezinde devam etmekte olan Türkçe Yaz Okulu Programına ilişkin protokolün ekli şekliyle kabulüne,

28. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 11.07.2014 tarih ve 10030787/300/29177 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi ders katalogunda yer alan DIS 306 Farmakoloji (2-0)2 ders müfredatına Farmakovejilans konusunun eklenmesinin uygun görülmesine,

29. Diş Hekimliği Fakültesinin 25.07.2014 tarih ve 10030787/300/31164 sayılı yazısı uyarınca; “Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Öğrencisi Genişletilmiş Müfredat Programı ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencisi Karnesi”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

30. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 13.06.2014 tarih ve 10030787/100/24947 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin,
b) Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf ve 5. Sınıf ders kataloglarının ekli şekliyle değiştirilmesinin,
c) Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf II. yarıyılında okutulmakta olan DIS 109 Biyofizik (2-0) 2 dersinin I. yarıyıla alınmasının,
d) Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09 nolu toplantısında kabul edilen “Diş Hekimliği Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi”nin ekli şekliyle değiştirilmesinin,

uygun görülmesine,

31. Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09 nolu toplantısında Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı” açılması uygun görülmüştü.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.09.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/ sayılı yazısı uyarınca; adı geçen programların “Sosyal Hayatta Sivil Toplum Yapılanmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Sosyal Hayatta Sivil Toplum Yapılanmaları Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı” şeklinde açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

32. Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09 nolu toplantısında Üniversitemiz ile South Russian University arasında Uluslararası Ortak Doktora Programı İçin Protokol” Üniversitenin yerel adı ile kabul edilmişti.

Söz konusu Üniversite isminin uluslararası geçerliliği olan isim ile değiştirilerek “Üniversitemiz ve Институт управления, бизнеса и права (The Institude of Management Business and Law)(Rostov on Don) arasında Uluslararası Ortak Doktora Programı İçin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu