Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 15.07.2013 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.07.2013 tarih ve 77334181/300-1674 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 04.06.2013 tarih ve 11 nolu toplantısında alınan Yaz Okulu Akademik Takvimin’de 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında yer alan yaz okulu final sınavlarının 5,6 Ağustos 2013 tarihlerindeki derslerin daha önceki günlerde telafi edilmesi şartıyla, 3-7 Ağustos 2013 tarihleri olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.07.2013 tarih ve 62927161/050-123 sayılı yazıları uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının ve söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının,

b) Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının ve söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

3. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 10.07.2013 tarih ve 49349475.050.04/295 sayılı yazıları uyarınca;

İktisat Bölümü (II.Öğretim) açılmasın, İşletme Bölümü (II.Öğretim) açılmasının, Söz konusu programların (İktisat Bölümü II.Öğretim, İşletme Bölümü II.Öğretim) açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile 80’er öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2013 tarih ve 99380014/900-286-530 sayılı yazıları uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin uygun görülmesine,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 8.07.2013 tarih ve 62927161/050/124 sayılı yazıları uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitim Bilim Dalında doktora programının açılmasının ve söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 5 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil, Moda ve Tasarım Bölümüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile ek kontenjanla 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarih ve 2813576/100/305 sayılı yazıları uyarınca;

a) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Lisansüstü tezlerinin yazılımını içeren 23. ve 36. Maddelerine aşağıdaki ibarenin eklenmesinin kabulüne,

“Eğitim dili Türkçe olan Kimya, Biyoloji ve Matematik Enstitü anabilim Dallarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda enstitümüzün lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği anabilim dallarındaki tez yazım kurallarına uygun tezlerini yazmak zorundadır.”

b) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyokimya Bilimi ve Teknoloji Yüksek Lisans Programının eğitim dili tümüyle İngilizce olarak açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9.Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarih ve 98403093-900-111 sayılı yazıları uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü bünyesinde Bitki Koruma Programına 2013-2014 eğitim öğretim yılında ek kontenjan ile 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu