Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 01.06.2006 tarih ve 9 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep İlinin yetiştirmiş olduğu değerli işadamı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na; Türkiye ekonomisine katkıları, tekstil sektörünün gelişmesinde ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulmasında vermiş olduğu destek, ülkenin eğitim, sağlık, spor, kültür v.b. alanlarda daha ileri seviyeye taşınmasında göstermiş olduğu çabalardan dolayı, 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesinin Üniversite Senatosuna verdiği yetkiye dayanılarak Tekstil Alanında Fahri Doktora unvanının verilmesine,

2- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 04.05.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.400/671 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ve 4111 Sayılı Af takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Mühendislik, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kilis Fen-Edebiyat, Gaziantep Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Kilis Yusuf Şerefoğlu Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasına,

4- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.05.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/205. 167-00730 sayılı yazıları uyarınca; 2005-2006 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde okutulan ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği Uygulama) dersinin 21 Ağustos-15 Eylül 2006 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

5- Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.05.2006 tarih ve B.30.2.GZP.0.94.00. 00/400/014 sayılı yazıları uyarınca; Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu oluşturulamadığından, tüm derslerden geçip mezuniyet aşamasına gelmiş olan ve İngilizce Hazırlık Eğitimini başaramamış önlisans öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan İngilizce Yaz Okuluna, her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilmelerinin uygun görülmesine,

6- Üniversite Senatosunun 14.12.2004 tarih ve 21 nolu toplantısında kurulan Akademik Birimlerde Bölüm/Program Açılması ve Öğrenci Alınması Teklifini İnceleme Komisyonunun görüşleri değerlendirilerek;

a) Kilis Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü bünyesinde Çocuk Gelişimi Programı açılması incelendi ve ekli komisyon görüşleri doğrultusunda programın açılmasının uygun olmadığına,

b) Kilis Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde Dış Ticaret Programı açılması incelendi ve ekli komisyon görüşleri doğrultusunda programın açılmasının uygun olmadığına,

7- Üniversite Senatosunun 14.12.2004 tarih ve 21 nolu toplantısında kurulan Akademik Birimlerde Bölüm/Program Açılması ve Öğrenci Alınması Teklifini İnceleme Komisyonunun görüşleri uyarınca; Üniversite Senatosunun 16.08.2005 tarih ve 11 nolu toplantısında alınan 4 nolu karara ek olarak yeni bölüm açılması tekliflerinin değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kararların prensip olarak kabulüne,

a) 4 yıllık bölümler için birincil (asli) konularda uzman en az 2 tanesi Yardımcı Doçent unvanlı olmak üzere 3 öğretim elemanı (araştırma Görevlisi, uzman hariç) bulunmasına,

b) 2 yıllık bölümler için birincil (asli) konularda uzman en az 3 öğretim elemanı (araştırma görevlisi, uzman hariç) bulunmasına,

c) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (II. Öğretim) ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde İşletme ve Muhasebe (II. Öğretim) programlarının açılması incelendi ve ekli komisyon görüşleri doğrultusunda programların açılmasının uygun olmadığına,

8- Akademik birimlere ek kontenjanla öğrenci alınmasının prensip olarak uygun görülmemesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu