Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.02.2013 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 01.02.2013 tarih ve 10030787-60 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılmasının kabulüne ve yönetmelik taslağının ekli şekliyle uygun görülmesine,

2. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 01.02.2013 tarih ve 64806383/400-39 sayılı yazıları uyarınca; İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde,

a) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Programcılığının açılmasının,

b) Söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 31.01.2013 tarih ve 50581566-300/087 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ekli listedeki derslerin açılmasının uygun görülmesine,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.02.2013 tarih ve 78726225-302-45 sayılı yazıları uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.02.2013 tarih ve 77334181/300-36 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin,

“ d) Genel not ortalaması 1.75 ve üzerinde olan, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden ders yükü iki ders arttırıldığında İntörn öğrenci olma hakkını elde edebiliyor ise, bölüm başkanlığının onayı ile bu öğrencilerin ders yükü iki ders arttırılabilir.”

Aynı Yönetmeliğin 18. maddesinin c bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin,

“ c) “Dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin durumları” Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrencilerine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

uygun görülmesine,

6.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.01.2013 tarih ve B.08.6.YÖK.0.72.199-177 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosunun 05.06.2007 tarih ve 12 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Biriminin Çalışma Esaslarının düzenlenerek yeniden ekli şekliyle uygun görülmesine,

7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 08.02.2013 tarih ve 91611957.900/54 sayılı yazıları uyarınca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde,

Kamu Yönetimi Bölümü, Maliye Bölümü, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 12.02.2013 tarih ve 44372546-200-00645 sayılı yazıları uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde;

İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı açılmasının, Söz konusu programın açılmasının uygun görülmesi halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 12.02.2013 tarih ve 44372546-200-0064 sayılı yazıları uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde;

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmeliği programının açılmasının, Söz konusu programın açılmasının uygun görülmesi halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Üniversite Senatosu’nun 16.02.2010 tarih ve 04 nolu toplantısında kabul edilen; “Gaziantep Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” nin değiştirilerek yeniden ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu