Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlükleri’nin 07.12.2012 tarihinde almış oldukları karar uyarınca, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 5. bendinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

“(5) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş aynı anabilim dalı içerisinde olmak koşulu ile en erken birinci yarıyılın sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır.”

“(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş aynı anabilim dalı içerisinde olmak koşulu ile en erken birinci yarıyılın sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite Senatosunca belirlenen şartları sağlamış olması gerekir. Öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır.”

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 31.12.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/050-01 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen,

a) Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Enstitü Anabilim Dallarının ve Tekstil Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nin ortak yürütmüş olduğu ekli listede kodu, adı ve kredisi belirtilen lisansüstü programlarında açılacak derslerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. Yarılından itibaren kataloga eklenmesine,

b) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları’nda 17 inci maddenin 6. bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

(6) Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına Lisans mezunu olanların kabul edilmesine, doktora programına ise Matematik Enstitü Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans mezunlarının kabul edilmesine,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.12.2012 tarih ve B.08.6.YÖK.2.GA.E.43.0.00.00/126-28 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları’nda ekli değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.01.2013 tarih ve 77228472-100-04 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurul kararıyla önerilen, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri, Sağlık Bakım Hizmetleri, Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bölümlerinin katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

5. Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı kapsamında Üniversitemiz ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) arasındaki işbirliği uyarınca; 6111 sayılı yasada belirtilen önceden kazanılmış yeterliliklerin sayılması çerçevesinde, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) formatına göre verilen derslerin Üniversitemiz Lisansüstü eğitiminin tamamlanabilmesi için gerekli olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nden (AKTS) sayılmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu