Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantı tutanağı

1.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-335 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimine ekli bütünleme sınavı tarihlerinin eklenmesinin kabulüne,

2.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-337 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosunun 18.10.2005 tarih 14 nolu toplantısında alınan; Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 4. maddesi h ve j, 6. maddesi a, 9. maddesi a ve 10. maddesi b bentlerinde geçen 1 (bir) yıl ibarelerinin, 2 (iki) yıl olarak değiştirilmesinin kabulüne,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 17.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400-549-1904 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla önerilen; 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Tekstil Mühendisliği ECTS kodlarının ekli şekliyle değiştirilmesinin kabulüne,

4. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 12.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/300/156 sayılı yazıları uyarınca; Mimarlık Fakültesi 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle INF 101 Basic İnformation Technologies dersinin ders katalogundan kaldırılmasına ve bu dersi daha önce alıp başarısız olan öğrencilerin tekrar almalarının uygun görülmesine,

5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 23.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.16.00.00.050.01-167-0167 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulu’nda boşalan doçentlik temsilciliğine Doç.Dr.Abdulkadir Çevik’in görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

6. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 02.11.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00.00.204.2/292 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulu’nda boşalan doçentlik temsilciliğine Doç.Dr.Mehmet Çiçek’in görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

7. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 03.09.2012 tarih ve B.30.2.0.14.00.00.050-177 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulu’nda boşalan doçentlik temsilciliğine Doç.Dr.M.Emre Köksalan’ın görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.09.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/301-326 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen ;

Tarih Ana Bilim Dalında doktora programı açılmasının, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmasının, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında Ortak Doktora programı oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında ortak doktora programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ders kataloguna ekli listede kodu, adı, kredisi ve içeriği belirtilen derslerin eklenmesinin uygun görülmesine,

9. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 15.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y1.00.00-300-338 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla önerilen;

a) Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uygulama Yönergesi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

b) Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Uygulaması Deneyimi Gözlem ve Değerlendirme Raporu, Öğrenci Değerlendirme Raporu, Antrenör ve Uygulamayı Değerlendirme Raporlarının kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu