Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 22.05.2012 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/050-126 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen, Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalında Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-153 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen,

a) EB 507 Mesleki Danışmanlık dersinin, kodunun, kredisinin ve içeriğinin aynı kalması koşulu ile isminin Kariyer Danışmanlığı olarak değiştirilmesinin kabulüne,

b) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalı ders katalogu değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

c) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın Adayların Sağlaması Gereken ALES Puanları Başlığı’nda yer alan 5. madde Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES Puanları kısmına “ALES(EA) Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisat-İşletme….” eklenmesinin kabulüne,

3.Üniversite Senatosunun 21.05.2001 tarih ve 10 nolu toplantısında alınan Yaz Okulu Uygulama Esasları’nın 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“Yaz okulunda ortak zorunlu dersler (Türkçe, Tarih, Beden Eğitimi, Türkçe eğitim yapan birimlerde İngilizce) dışında en çok iki ders veya toplam 9 kredi alabilirler.”

4. 15 Mart 2000 tarih ve 23994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’nin “Başarı Değerlendirmesi” başlıklı madde 9’un 3.paragrafının 1.cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

Her ders için en az 1 ara sınavı yapılır. Fakülte/Yüksekokul…………..

5. Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; (Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, , Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu) 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 17.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-301.05-230 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokul Kurulu’nun 15.05.2012 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

7. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-162 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen,

a)Gaziantep Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi ortak İşletme Ana Bilim Dalı doktora programının yeniden değerlendirilmesinin ekli şekliyle kabulüne,

b) Gaziantep Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi ortak İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programları Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne,

Üniversite Senatosunun 22.05.2012 tarih ve 12 nolu toplantısının 2. sayfasıdır.

8.Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 16.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M6.00.00/050-175 sayılı yazısı uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen insan kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında hazırlanan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nun katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu